HV7BP_PSD1 Poslechový seminář k dějinám hudby 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Vladimír Richter
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je podat praktický přehled o vývojových obdobích hudební tvorby prostřednictvím posluchačských zkušeností vedoucích k orientaci v základních rysech slohových období a dílech jejich významných představitelů.
Výstupy z učení
praktický přehled o vývojových obdobích hudební tvorby prostřednictvím posluchačských zkušeností
Osnova
  • Hudba v době raného křesťanství, Gregoriánský chorál ( Schola Gregoriana Pragensis) Světské a duchovní formy středověku, trubadúři,truvéři,minnesang (Rožmberská kapela) Raný středověký vícehlas, Ars antiqua,Ars nova,Styl Nizozemských škol Česká gotika. Husitství Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu) Černušák,G.: Dějiny evropské hudby, Praha 1964 Hradecký, E.: Úvod do studia tonální harmonie, Praha 1972 Szabolcsi, B.: Dějiny hudby od pravěku do konca 19. storočia, Bratislava 1962 Kohoutek, C.: Hudební styly z hlediska skladatele, Praha 1976 Pohanka,J.:Dějiny české hudby v příkladech,
Literatura
  • notové edice vybraných děl, nahrávky na CD
Výukové metody
Komentovaný poslech vybraných hudebních děl.
Metody hodnocení
prezentace odborníků z dané oblasti - interpretační varianty, poslechový test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.