HV7BP_PSD2 Poslechový seminář k dějinám hudby 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Michal Košut, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Vladimír Richter
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat praktický přehled o vývojových obdobích hudební tvorby od počátků po současnost prostřednictvím posluchačských zkušeností vedoucích k orientaci v základních rysech slohových období a dílech jejich významných představitelů. Seminář navazuje prakticky na předmět Dějiny hudby 2, doplňuje teoretické informace poslechem ukázek.
Osnova
  • Doprovázená monodie, Florentská camerata-G.Caccini C.Monteverdi, opera, kantáta, oratorium, Instrumentální formy , concerto grosso, suita, nástrojový koncert Římská, Benátská, Neapolská škola, Ch.W.Gluck České baroko, A.V.Michna, K.V.Holan Rovenský, P.Vejvanovský, Česká a moravská hudební centra Vznik předklasických tendencí Sonátová forma, sonata, symfonie, kvartet česká hudební emigrace,Manheimská škola Vídeňský klasicismus -Haydn, Mozart, Beethoven Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu) Černušák,G.: Dějiny evropské hudby, Praha 1964 Hradecký, E.: Úvod do studia tonální harmonie, Praha 1972 Szabolcsi, B.: Dějiny hudby od pravěku do konca 19. storočia, Bratislava 1962 Kohoutek, C.: Hudební styly z hlediska skladatele, Praha 1976 Pohanka,J.:Dějiny české hudby v příkladech, Kolektiv: Hudba v českých dějinách, Praha 1989 Štědroň,M.: Claudio Monteverdi, Praha 1985
Literatura
  • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby [Černušák, 1964]. 3. přehl. a dopl. vyd. v Pan. Praha: Panton, 1964. 486 s. info
Výukové metody
Poslech vybraných ukázek s komentářem.
Metody hodnocení
Listening test. Credit.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7BP_PSD2