HV7BP_PSD3 Poslechový seminář k dějinám hudby 3

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Vladimír Richter
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět přináší přehled o vývojových obdobích evropské hudební tvorby 19.století. Cílem výuky je orientace v základních dílech evropského hudebního romantismu a v osobách jeho nejvýznamnějších představitelů. Seminář navazuje prakticky na předmět Dějiny hudby 3, doplňuje teoretické informace poslechem ukázek.
Výstupy z učení
orientace v základních dílech evropského hudebního romantismu
Osnova
 • Romantismus - charakteristika období a jeho hudební řeči.
 • Raný romantismus - Weber, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin.
 • Novoromantismus - Berlioz, Liszt, Wagner.
 • Programní hudba, programní symfonie, symfonická báseň, Gesamtkunstwerk - Berlioz, Liszt, Wagner.
 • Klasicko-romantická syntéza (absolutní a programní hudba) - Čajkovskij, Dvořák, Brahms, Franck, Bruckner.
 • Pozdní romantismus - Mahler, R.Strauss, Skrjabin, Rachmaninov.
 • Národní školy (česká, ruská, skandinávská, francouzská)
 • Vznik a vývoj romantické opery, především v Itálii (Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini) a Francii (Boieldieu, Auber, Berlioz, Meyerbeer, Gounod, Bizet, Charpentier).
 • Česká národní hudba - Škroup, Křížkovský, Smetana, Dvořák, Fibich, Foerster, Novák, Suk.
 • LITERATURA:
 • Hradecký, E.: Úvod do studia tonální harmonie, Praha 1972
 • Kohoutek, C.: Hudební styly z hlediska skladatele, Praha 1976
 • Kouba, J.: ABC hudebních slohů, Praha 1988
 • Szabolcsi, B. Dějiny hudby od pravěku do konca 19. storočia, Bratislava 1962
 • Černušák, G. a kol., Dějiny evropské hudby, Panton, Praha, 1972
 • Einstein, A.: Hudba v období romantismu, Bratislava 1989
 • Smolka, J. & kolektiv: Dějiny hudby, TOGGA agency, Praha 2001
 • Šafařík, Jiří. Dějiny hudby.II.díl,19.století.Věrovany:Jan Piszkiewicz, 2006.
 • ISBN: 80-86768-16-3
 • Navrátil, M.: Přehled evropských dějin hudby, Votobia, Olomouc, 2003.
 • ISBN: 80-7220-143-3
Literatura
 • NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. [2. vyd., upr. a dopl.]. Olomouc: Votobia, 2003. 367 s. ISBN 8072201433. info
 • SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno: TOGGA agency, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby [Černušák, 1974]. 5. dopl. vyd. v Pantonu 3. Praha: Panton, 1974. 526 s. info
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3. info
 • EINSTEIN, Alfred. Hudba v období romantizmu. Bratislava: OPUS, 1989. ISBN 80-7093-003-9. info
 • EINSTEIN, Alfred. Music in the romantic era. New York: W.W. Norton & Company, 1947. xii, 371. ISBN 0393097331. info
 • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. 10. upr. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0. info
Výukové metody
Komentovaný poslech vybraných hudebních děl.
Metody hodnocení
Používané výukové metody: přednáška, poslech hudebních ukázek.
Závěrečné hodnocení:
zápočet - poslech 15 hudebních ukázek a jejich identifikace.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.