HV7MP_DI2 Didaktika HV 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (cvičící)
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Blanka Knopová, CSc.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV7MP_DI2/01: St 10:00–11:50 učebna 21, D. Taylor
Předpoklady
HV7MP_DI1 Didaktika HV 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu je student schopen využívat nástroje Orffova instrumentáře v praxi. Dovede vytvořit partituru k písni. Osvojit si základní hudebně-pohybové prvky a využívat pohybové aktivity v rámci mezipředmětových vazeb.
Osnova
 • 1. Instrumentální činnosti – rytmické a melodické doprovody; hudební nástroje – dělení; Orffův instrumentář. 2. Rituální a jiné muzikoterapeutické hudební nástroje a jejich využití v hodinách HV. 3. Kreativní hudební nástroje (ručně vyrobené); netradiční pomůcky k hudebním hrám. 4. Boomwhackery – způsob hry, využití, notace. 5. Hudebně-pohybová výchova – taneční a pohybová hra. Elementární pohybové prvky – hra na tělo, imitační hry, dirigování. 6. Hudebněnaukové činnosti: Power pointové prezentace hudebních období s poslechem hudebních ukázek.
Literatura
  doporučená literatura
 • TAYLOR, D. Metodika hry na ozvučné trubice BOOMWHACKERY. Brno, MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-299-3.
 • EBEN, Petr – HURNÍK, Ilja. Česká Orffova škola I – V. SUPRAPHON, Praha, 1969 – 1998, 485 s.
 • VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb. Praha: Comenium musicum, 1987.
 • JURKOVIČ, P. Hudební nástroj ve škole. Muzikservis. 1998.
 • KNOPOVÁ, Blanka. Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ. 1. vyd. MU Brno: Ondrášková Karla, 2005. 48 s. Pořadové číslo 4266/Pd-45/05-17/99. ISBN 80-210-3911-6.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 4. Praha: Portál, 2011.
 • KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha, 2000.
 • KOPECKÝ,J. – SYNEK, J. – ZOUHAR, V. Hudební hry jinak. Tvořivé hry a modelové projekty elementárního komponování. Brno, JAMU, 2014.
 • COUFALOVÁ, G. – MEDEK, I. – SYNEK, J. Hudební nástroje jinak. Netradiční využití tradičních hudebních nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů. Brno, JAMU, 2013.
 • JENČKOVÁ, Eva. Hudba v současné škole : [základní řada]. 6, Hudba a pohyb.ŞD.Ş1. Hradec Králové: Jaroslav Jenček - Orlice, 1997. 55 s.
 • JURKOVIČ. P. Instrumentální soubory na základní škole. Praha, SPN 1996.
  neurčeno
 • TAYLOR, D. Metodika hry na ozvučné trubice BOOMWHACKERY. Brno, MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-299-3.
Výukové metody
Praktická průprava: zpěv – jednohlasá/vícehlasá píseň: doprovod na nástroje Orffova instrumentáře; dirigování. Hra na klavír a sopránovou zobcovou flétnu; hra na tělo. Zpracování a zápis rytmického či melodického instrumentálního doprovodu do partitury. Práce na učitelském portfoliu k předmětu HV.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář Požadavky k zápočtu: a) Minimálně 80% aktivní účasti v seminářích. b) Ovládnutí základů hry na sopránovou zobcovou flétnu – 5 lidových písní. c) 6 lidových písní ( z toho 4 vícehlasé), 2 kánony, 2 spirituály/pracovní písně, 6 umělých písní a 8 písní k dějinám hudby (pro II. a III. stupeň): zpěv, hra na klavír – transpozice lidových písní do vedlejších tónin v rozmezí velké tercie, dirigování, doplňkový doprovod k písním(rytmický, instrumentální či pohybový). d) Zpracování partitury k 5 písním s využitím elementárních rytmických a melodických hudebních nástrojů. e) Práce na učitelském portfoliu k předmětu HV.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7MP_DI2