HV7MP_DI3 Didaktika HV 3

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (cvičící)
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Blanka Knopová, CSc.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsahová náplň je zaměřena na rozvoj hudebnosti dětí prostřednictvím činností instrumentálních. Cílem je seznámení s nástroji Orffova instrumentáře a jejich využitím ve školní hudební výchově. Dále je pozornost věnována činnostem poslechovým - práce s hudebně vyjadřovacími prostředky.
Osnova
  • Činnosti instrumentální Zaměříme se na rozvoj hudebnosti dětí prostřednictvím hry na nástroje Orffova instrumentáře. Tvořivé projevy vedeme tak, aby hudební nápad byl zapsán formou partitury. Rozvoj instrumentálních dovedností předpokládá: a/ ovládnutí hry na lehce ovladatelné nástroje rytmické bicí a melodické bicí b/ základní znalost hudebních forem c/ vytváření partitur Činnosti poslechové Realizace činností poslechových v propojení s dovednostmi nástrojovými, základními poznatky z dějin a hudební teorie. Robor hudebních děl našich i světových hudebních skladatelů, základní hudebně vyjadřovací prostředky. Aktivní forma poslechu, integrativní pojetí, metodika poslechu na 2.stupni ZŠ a gymnáziích.
Literatura
  • Sedlák, F. Didaktika Hv 2, SPN, Praha 1985
  • Jurkovič, Pavel.Instrumentální soubory na základní škole
  • Jurkovič, Pavel.Živá hudba minulosti ve škole. MUZIKSERVIS. ISBN 80-86233-0703
  • KNOPOVÁ, Blanka. Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ. 1. vyd. MU Brno: Ondrášková Karla, 2005. 48 s. Pořadové číslo 4266/Pd-45/05-17/99. ISBN 80-210-3911-6. info
  • HERDEN, Jaroslav a Josef ŘÍHA. Hej, pane datlenové písničky pro hudební výchovu a školní sbory : zpíváme s YAMAHOU. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2000. 35 s. +. ISBN 80-7290-010-2. info
  • HERDEN, Jaroslav. Hudba jako řeč :o poslechu ve škole i doma : metodické poznámky k učebnicím 1. My pozor dáme a posloucháme, 2. My pozor dáme a (nejen) posloucháme. 1. vyd. Praha: Scientia, 1998. 89 s. ISBN 80-7183-126-3. info
  • HERDEN, Jaroslav. My pozor dáme a nejen posloucháme :posloucháme hudbu se žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků osmiletých gymnázií. Praha: Scientia, 1997. 210 s. ISBN 80-7183-087-9. info
  • HERDEN, Jaroslav. Sémantický rozbor :čítanka příkladů. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1997. 218 s. ISBN 80-86039-42-0. info
Výukové metody
Teoretická příprava a praktické osvojování postupů při hře na nástroje OI a při práci s poslechovou skladbou. Samostatná příprava: - zpracování 5-ti partitur s využitím nástrojů rytmických a melodických bicích - kánon, rondo, variace (realizace formou nástrojů OI) Činnosti poslechové:projekt zaměřený na realizaci poslechu v hodině hudební výchovy
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář Zkouška se skládá ze dvou částí: praktické (hra na nástroj-housle, klavír, hra na flétnu, předložení praktických příkladů z oblasti činností vokálních, instrumentálních, pohybových, poslechových) teoretické - viz probírané celky v předmětu HV7MP_DI1 - 3
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.