HV7MP_HNN3 Hra na nástroj 3

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dagmar Ryšánková (cvičící)
Mgr. Miloš Šmerda (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
HV7MP_HNN2 Hra na nástroj 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Nácvik přednesové skladby. Vypěstovat u studentů schopnost stylizovat doprovod lidové nebo umělé písně způsobem, který koresponduje s charakterem melodické linie a funkcí písně. Je kladen důraz na skutečnost, že jednu a tutéž melodii je možné doprovázet různým způsobem. Příprava repertoáru ke SZZ. Hra nepřipraveného doprovodu lidových písní.
Osnova
  • Nácvik přednesové skladby. Příprava repertoáru ke SZZ (30 lidových písní s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů, alespoň jedna píseň z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století bez transpozice - J. Ježek, J. Šlitr, Beatles, hra nepřipraveného doprovodu lidové písně, jedna přednesová skladba).
Literatura
  • CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 1.vydání, 2003. Masarykova univerzita v Brně, 2003. 115 s. ISBN 80-210-3094-1. info
  • VLASÁKOVÁ, A., Klavírní pedagogika: první kroky na cestě ke klavírnímu umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2003. 172 s.
  • TROJAN, J. Moravská lidová píseň. Melodika, harmonika. Praha: Supraphon, 1980. 222 s. ŠIMONKOVÁ, D. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SNP, 1986. 125 s. POPOVIČ, M. Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně). 1. vyd. Ústí nad La
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Cvičení. Student přehraje repertoár určený ke SZZ (30 lidových písní s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů, alespoň jedna píseň z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století bez transpozice - J. Ježek, J. Šlitr, Beatles, hra nepřipraveného doprovodu lidové písně, jedna přednesová skladba). Samostatná příprava, povinnost navštěvovat výuku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.