HV7MP_IS Interpretační seminář

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Mgr. Miloš Šmerda (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Cílem předmětu je umožnit studentům konfrontovat různé postupy v procesu nácviku skladeb s ostatními studenty. Představuje také pro interpreta potřebnou možnost kontaktu s publikem již v rané fázi nácviku a v neposlední řadě rozvíjí schopnost studentů verbalizovat své postřehy z nonverbální oblasti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům konfrontovat různé postupy v procesu nácviku skladeb s ostatními studenty. Představuje také pro interpreta potřebnou možnost kontaktu s publikem již v rané fázi nácviku a v neposlední řadě rozvíjí schopnost studentů verbalizovat své postřehy z nonverbální oblasti.
Osnova
  • Konfrontace různých způsobů nácviku, interpretace před publikem, slovní vyjádření názoru na interpretační ztvárnění kompozice.
Literatura
  • SÝKORA, Václav Jan. Dějiny klavírního umění od nejstarších dob až po současnost. Praha: Panton, 1973. 193 s.
  • HAVLÍK, Zdeněk. Interpret a dílo : poznámky k současné beethovenovské klavírní interpretaci. Edited by Jiří Vysloužil - Rudolf Pečman. 1973. 112 s. info
  • KUNDERA, Ludvík. Beethovenovy klavírní sonáty. I. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 55 s. : no. info
  • DOLMETSCH, Arnold. Interpretace hudby 17. a 18. století : The interpretation of the music of the 17. and 18. centuries (Orig.). Translated by Dana Šetková, Edited by Milan Munclinger. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. 209 s. + [. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse.
Metody hodnocení
Kolokvium. Interpretace studované literatury českých i světových tvůrců.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.