HV7MP_SB Sbormistrovství

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV7MP_SB/01: St 12:00–13:50 učebna 43, E. Tomaštík
Předpoklady
Bezpečné ovládání hry na klavír (housle), intonace a zpěvu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvládnutí těchto disciplín: - Taktovací schemata 2 - 12, agogické změny, slučování a dělení dob, diferencování pohyb pravé a levé ruky dirigenta, připrava a nastup, závěrečné gesto. - Temperované a čisté sborové ladění, artikulace vokálů a konsonantů. Typy sborových těles, koncertní postavení sboru , organizace zkoušek, dlouhodobý dramaturgický plán tělesa. -Zasady studia sborových partitur pro děcké, ženské, mužské, smíšené obsazení. - Sbory a capella, sbory s doprovodem. - Pojmy: Nástupy, závěry, dělení, lomení, nástupy na doby, které nemáme ve schématu, auftakty - předtaktí, dynamika.
Osnova
 • - Čeští sboroví skladatelé 20 století. Charakteristická díla, vokální a instrumentální tvorba pro děti. - Sborové ladění a intonace, artikulace konsonant a vokálů, tembrová vyrovnanost. Zpěvní artikulace: legáto, staccato, mezzostaccato, staccatissimo, portamento, glisando, lidový skluz, přiraz. Čeští sbormistři a dirigenti 20 století. Umělecký růst pevěckých spolků, mezinárodní uspěchy učitelskych těles a ostatních českých sborů. Falzet, přechodné tony, voixmixte, vibrato, tremolo, sotto voce. Sborové skladby s doprovodem. Taktovácí schemata složených taktů. Dirigentské osobnosti světové urovně, nejlepší profesionální a amatérské sbory. Literatura: J.Kolář : Sborový zpěv a řizení sboru" Praha 1998 Dejiny české hudební kultury" (1,2) Praha 1972, 1981. M.Buček : Sborový zpěv 2. MU Brno 1990 J.Vrchotová-Patová "Pěvecká připrava" a "Sborový zpěv" Praha 1986. - Repertoár: A. Dvořák - Moravské dvojzpěvy op. 32 (výběr), A. Tučapský - Pět postních motet.
Literatura
 • ROB, Josef a Ivana ŠTÍBROVÁ. Sborový zpěv a řízení sboru. Edited by Jiří Kolář. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 143 s. ISBN 8071845574. info
 • ROB, Josef, Ivana ŠTÍBROVÁ a Jiří KOLÁŘ. Sborový zpěv a řízení sboru. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 182 s. ISBN 8071845566. info
 • BUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 2 [Buček, 1993]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 240 s. ISBN 80-210-0513-09. info
 • BUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 240 s. ISBN 8021005130. info
 • BUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 138 s. ISBN 8021002018. info
 • ŘÍHA, Josef. Sborový zpěv v hodinách hudební výchovy. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1979. 79 s. info
 • KOSTEČKA, Jan. Sborový zpěv a řízení sboru. 2, Výbor ze sborové tvorby. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1972. 248 s. info
 • DOSTALÍK, Jaroslav. Dětský sborový zpěv jako svébytná estetická kvalita hudby. Edited by Zdeněk Blažek. 1968. 105 s. + [. info
 • LÝSEK, František. Dětský sborový zpěv. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 173 s. info
Výukové metody
praktické dirigování ve skupině, individuální přístup ke studentovi, práce u klavíru
Metody hodnocení
Zkouška. Student hraje na klavír (housle), zpívá party jednotlivých hlasů, diriguje partitury za doprovodu klavíru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7MP_SB