HV7MP_SDH1 Seminář k dějinám hudby 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Michal Košut, Ph.D. (cvičící)
MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Vladimír Richter
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vyuít informace k opakování,doplnění a rozšíření přehledu o hudební historii středověku, renesance, baroka, klasicismu s akcentem na české prostředí, seznámení se současnou interpretační praxí obírající se realizací památek uvedených období.
Výstupy z učení
rozšíření přehledu o hudební historii středověku, renesance, baroka, klasicismu s akcentem na české prostředí,
Osnova
  • Středověká klášterní hudební centra ( Montserrat ) Monodie , hudba v českých zemích v době vlády Rudolfa II., Madrigalová komedie, G.Torelli, A.Banchieri, H.Schütz Jezuitská hudba v Praze ( G.Carissimi, J.D.Zelenka , A.Draghi ) J.Haydn, W.A.Mozart, L.v.Beethoven Česká emigrace Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu) Racek, Jan.: Středověká hudba. Brno 1946 Kolektiv: Hudba v českých dějinách. Praha 1989
Literatura
  • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Translated by Vít Roubíček. Vydání první. V Praze: Ikar, 2006. 400 stran. ISBN 8024908085. info
  • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Translated by Petr Daněk. Vydání první. V Praze: Ikar, 2005. 296 stran. ISBN 8024906155. info
  • SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno: TOGGA agency, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1. info
  • BÁRTOVÁ, Jindřiška, Miloš SCHNIERER a Věra ZOUHAROVÁ. Dějiny hudby. 2. rev., dopl. a rozš. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1992. 64 s. ISBN 8070400609. info
  • HRČKOVÁ, Naďa. Dejiny hudby. 1, Európsky stredovek. 2. nezm. vyd. V Bratislave: Univerzita Komenského, 1981. 141 s. info
Výukové metody
poslech hudby, četba, rozprava
Metody hodnocení
zápočet - poslechový test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.