HV7MP_SDH2 Seminář k dějinám hudby 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Michal Košut, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Vladimír Richter
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV7MP_SDH2/01: Čt 10:00–11:50 učebna 20, L. Kučerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vyuít informace k opakování,doplnění a rozšíření přehledu o hudební historii středověku, renesance, baroka, klasicismu s akcentem na české prostředí, seznámení se současnou interpretační praxí obírající se realizací památek uvedených období.
Osnova
  • Středověká klášterní hudební centra ( Montserrat ) Monodie , hudba v českých zemích v době vlády Rudolfa II., Madrigalová komedie, G.Torelli, A.Banchieri, H.Schütz Jezuitská hudba v Praze ( G.Carissimi, J.D.Zelenka , A.Draghi ) J.Haydn, W.A.Mozart, L.v.Beethoven Česká emigrace Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu) Racek, Jan.: Středověká hudba. Brno 1946 Kolektiv: Hudba v českých dějinách. Praha 1989
Literatura
  • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Translated by Vít Roubíček. Vydání první. V Praze: Ikar, 2006. 400 stran. ISBN 8024908085. info
  • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Translated by Petr Daněk. Vydání první. V Praze: Ikar, 2005. 296 stran. ISBN 8024906155. info
  • SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno: TOGGA agency, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1. info
  • BÁRTOVÁ, Jindřiška, Miloš SCHNIERER a Věra ZOUHAROVÁ. Dějiny hudby. 2. rev., dopl. a rozš. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1992. 64 s. ISBN 8070400609. info
  • HRČKOVÁ, Naďa. Dejiny hudby. 1, Európsky stredovek. 2. nezm. vyd. V Bratislave: Univerzita Komenského, 1981. 141 s. info
Výukové metody
poslech hudby, četba, rozprava
Metody hodnocení
zápočet - poslechový test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7MP_SDH2