HV7MP_SVDU Seminář ke vztahům mezi druhy umění

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět konkrétním uměleckým stylům na základě analýzy konkrétních uměleckých děl se zvláštním zřetelem k souvislostem a vztahům mezi druhy umění.
Osnova
 • Rozbory konkrétních uměleckých děl v jednotlivých vývojových etapách umění
 • Antika - Řecko, Řím;
 • Raně křesťanské a byzantské umění;
 • Doba románská;
 • Gotika;
 • Renesance;
 • Baroko a rokoko;
 • Klasicismus a umění 19. století
 • Směry 20. století
 • Videoseminář
Literatura
 • Videosemínář. Velké epochy evropského umění.
 • DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí : encyklopedický průvodce moderním uměním. 2. vyd. [Praha]: Slovart, 2005. 304 s. ISBN 8072097318. info
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1992. 558 s. ISBN 8020704167. info
Výukové metody
Videoseminář. Teoretická příprava, diskuse ve výuce k vybraným problémům.
Metody hodnocení
Zápočet. Povinnost docházky 80%. Diskuse v hodině.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.