HV7MP_UHE Úvod do hudební estetiky

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava teoretického a historického vstupu do problematiky estetiky jako vědní disciplíny, dále snaha o osvojení základů pro hodnotovou orientaci v uměleckých dílech, zvláště pak v hudbě.
Na konci kurz by studenti měli být schopni přemýšlet v estetických kategoriích a pojmech.
Osnova
  • Definice a předmět estetiky.
  • Apekty chápání pojmu krásna a jeho fungování jako hodnotícího kritéria.
  • Přehled vývoje estetiky se zřetelem k hudbě: estetika antického středověku, středověk, renesance, klasicismus a osvícenství, německá klasická estetika, pokantovská estetika, estetika 19. století, základní tendence v estetice 20. století.
  • Podmínka ke zkoušce: seminární práce
  • ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ LITERATURA: FUKAČ, J. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. Brno : MU, 2001. KULKA, T. Umění a kýč. Praha : TORST, 1994. VIČAR, J.; DYKAST, R. Hudební estetika. Praha : HAMU, 2001. VOLEK, J. Kapitoly z dějin estetiky. Praha : Panton, 1985. ZICH, J. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha : Supraphon, 1987. DOPORUČENÁ LITERATURA: EGGEBRECHT, H.H. Hudba a krásno. Praha : NLN, 2001 FUKAČ, J., POLEDŇÁK a kol. Základy hudební sémiotiky I-III, Brno : MU, 1992. GILBERTOVÁ, K. E.; KUHN, H. Dějiny estetiky. Praha : SKNLU, 1965. HANSLICK, E. O hudebním krásnu. Praha 1973. HENCKMANN, W. LOTTER, K. Estetický slovník. Praha : Svoboda, 1995. CHVATÍK, K. Strukturální estetika. Praha : Victoria Publishing, 1995. JIRÁNEK, J. Tajemství hudebního významu. Praha : ČSAV, 1979. LISSA, S. Nové studie z hudební estetiky, Praha : 1982. MORPURGO-TAGLIABUE, G. Současná estetika. Praha : Odeon, 1985. ZICH, O. Estetické vnímání hudby. Praha : Supraphon, 1981. ZUSKA, V. a kol. Estetika na křižovatce humanitních disciplín. Praha : Karolinum, 1997.
Literatura
  • POLEDŇÁK, Ivan. Studie a kapitoly z hudební estetiky a sémiotiky. 1991. 199 s. info
  • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. 1, Od antiky k počátku 20. stol. 2. vyd. Praha: Panton, 1985. 312 s. info
  • ZICH, Otakar. Estetické vnímání hudby ; Estetika hudby : Estetika hudby (Přít.). Edited by Miloš Jůzl. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1981. 451 s. : i. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse. Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Ústní zkouška z okruhu přednášek a doporučené studijní literatury; jako podmínka ke zkoušce je vyžadována seminární práce (5-8 stran).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.