HV7MP_VDU Vztahy mezi druhy umění

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen orientace ve světě umění v náležitých souvislostech. Cílem je získat přehled ve vztazích mezi uměleckými druhy v jednotlivých vývojových obdobích – řecké a římské umění, doba románská, gotika, renesance, baroko, rokoko, klasicismus, romantismus, výběr zásadních směrů 20. století a naučit se umělecká díla správně interpretovat.
Osnova
 • Vývojové aspekty vztahů mezi druhy umění
 • Umění v antice, raný středověk, románský sloh, gotika, renesance, baroko, klasicismus, romantismus 19. stol.
 • Základní školy, směry a hnutí v umění 20. stol.(impresionismus, secese, expresionismus, futurismus, konstruktivismus, suprematismus, dadaismus, surrealismus, minimalismus, pop art ad.);
 • Umělecký experiment, sound art, happening, performance;
 • Vztah avantgardního a postmoderního umění. Literatura: PIJOAN, J. Dějiny umění. 1.- 12. díl. Praha : Odeon, 1977-2002. GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha : MF a Argo, 1995. GOMBRICH, E. H. Umění a iluze. Praha : Odeon, 1985. ECO. U. Skeptikové a těšitelé. Praha : Svoboda 1995. PAVELKA, J. – POSPÍŠIL, I. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno : Georgetown, 1993. MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha : NLN, 2000. SMOLKA, J. A KOL. Dějiny hudby. Brno : TOGGA, 2001. BOORSTIN, D.J. Člověk tvůrce. Historie lidské imaginace. Praha : PROSTOR, 1996 KOHOUTEK, C. Hudební styly z hlediska skladatele. Praha : Panton, 1976. KOCH, WILFRIED Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha : Ikar, 1998.
Literatura
 • DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí :encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. vyd. Praha: Slovart, 2002. 304 s. ISBN 80-7209-402-5. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Význam zkoumání obecné struktury hudební kompozice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 1999, B 46, č. 1, s. 75-87, 12 s. ISSN 0231-7664. info
 • KOCH, Wilfried. Evropská architektura :encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Vyd. 1. Praha: Ikar, 1998. 551 s. ISBN 80-7202-388-8. info
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1992. 558 s. ISBN 8020704167. info
 • KOHOUTEK, Ctirad. Hudební kompozice :stručný komplexní pohled z hlediska skladatele. Praha: Editio Supraphon, 1989. ISBN 80-7058-150-6. info
 • GOMBRICH, Ernst Hans. Umění a iluze : studie o psychologii obrazového znázorňování : Art and illusion (Orig.). Translated by Miroslava Tůmová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985. 534 s. : i. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. 10 [3-2039/10]. Praha: Odeon, 1984. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. 1. Praha: Odeon, 1977. info
 • HERZFELD, Friedrich. Musica nova. Praha: Mladá fronta, 1966. info
Výukové metody
Přednáška. Teoretická příprava, srovnávací analýza uměleckých děl, diskuse v hodině.
Metody hodnocení
Ústní zkouška na základě prostudované doporučené studijní literatury. Diskutovány budou 2 okruhy: z vývoje od antiky do 19. století a okruh moderních směrů umění 20. století
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.