HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D. (přednášející)
BcA. Mgr. Markéta Ottová, Ph.D. (přednášející)
Garance
MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 18:30–20:50 učebna 20
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o dívčí sbor o přibližně 30 členkách, který reprezentuje Pedagogickou fakultu a Katedru hudební výchovy na jimi pořádaných koncertech i na vlastních akcích. Pravidelné zkoušky probíhají 1x týdně ve středu od 18:30 do 21:00 hodin na PdF MU, Poříčí 31, v učebně č. 20.
Osnova
  • Repertoár závisí na připravovaných vystoupeních a koncertech v daném období.
Literatura
  • TICHÁ, Alena. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN 80-7068-186-1.
  • VYDROVÁ, Jitka. Praktická cvičení k hlasové výchově pro pedagogy. Praha: Medical Healthcom, 2014. ISBN 978-80-905554-5-7.
  • VYDROVÁ, Jitka. Rady ke zpívání, aneb, Co může zpěvákům poradit odborný lékař. Praha: Práh, 2009. ISBN 978-80-7252-252-1.
Výukové metody
Pravidelné zkoušky sboru: hlasová výchova, nácvik skladeb, veřejná vystoupení.
Metody hodnocení
Pravidelná docházka do zkoušek sboru, účast na koncertech a v případě potřeby také na mimořádných zkouškách (orchestrální, akustické, generální). Účast na akcích, které se nekonají v době běžných zkoušek, je povinná, pokud jsou tyto akce nahlášeny min. 4 týdny předem.
Informace učitele
Podmínkou pro zápis předmětu je vstupní konkurz, na který je nutno si připravit minimálně 2 písně vlastního výběru. Domluva termínu individuální. Více informací o sboru na: https://sbor.ped.muni.cz/.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového konkurzu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV8BP_PSPF