JV007 Němčina pro studijní pobyty v zahraničí

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Radim Herout (cvičící)
Diana Pusch (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JV007/01: Út 12:00–13:50 učebna 59, R. Herout
Předpoklady
Znalosti němčiny na úrovni B1 podle ERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/18, pouze zareg.: 0/18, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/18
Jiné omezení: Předmět je určen primárně pro studenty PdF. Při volné kapacitě mohou studenti ostatních fakult zažádat o výjimku (netřeba splňovat prerekvizitu vstupních testů na PdF).
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty, kteří uvažují o studijním pobytu v zahraničí, specifickými komunikačními, jazykovými a interkulturními dovednostmi, které jsou potřebné pro úspěšné zvládnutí různých situací při pobytu v zahraničí. Ze základních jazykových dovedností budou procvičovány zejména mluvení a poslech.
Výstupy z učení
Am Ende des Kurses können die Studierenden: - an der Universität in einem deutschsprachigen Land effektiv kommunizieren; - eine E-Mail in unterschiedlichen Sprachregistern verfassen; - einen Lebenslauf schreiben; - in Alltagssituationen effektiv kommunizieren.
Osnova
 • Prezentace sebe sama, studijního oboru, univerzity
 • Vyplňování žádostí, motivační dopis, komunikace s vyučujícími,
 • Ubytování, komunikace s pronajímatelem, apod.
 • Cestování, orientace v neznámém prostředí
 • Nečekané situace, (např. ztráta zavazadel, krádež, nemoc, u lékaře, zdravotní pojištění, apod)
 • V bance
 • Interkulturní komunikace
Literatura
  doporučená literatura
 • ORTH-CHAMBAH, Jutta, Michaela PERLMANN-BALME a Susanne SCHWALB. Sicher! : Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2012. 136 s. ISBN 9783190112067. info
 • SANDER, Ilse. Mittelpunkt B2. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2009. 101 s. ISBN 9783126766043. info
Výukové metody
Gruppenarbeit - Dialoge, Rollenspiele, Hörverstehen, Leseverstehen
Metody hodnocení
Anforderungen: 1. Anwesenheit und aktive Teilnahme 2. Hausaufgaben 3. aktuelles Thema / Lernaktivität im Semester präsentieren
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Otevření předmětu v daném semestru závisí na personální kapacitě pracoviště.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/JV007