JVp012 Angličtina pro pedagogy - B

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Dita Trčková, Ph.D. (přednášející)
Christopher Williams, M.A. (přednášející)
Belinda Rachael Allan, M.Ed. (přednášející)
Daniel Gerrard, M.A. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Barnová (cvičící)
Mgr. Jana Kollárová (cvičící)
Mgr. Markéta Oplatková Plocková (cvičící)
Mgr. Miryana Georgieva Slavíková (cvičící)
Mgr. Eva Tomaštíková (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVp012/01: St 11:00–12:50 učebna 59, D. Trčková
JVp012/02: St 14:00–15:50 učebna 51, D. Trčková
JVp012/03: Čt 10:00–11:50 učebna 22, M. Slavíková
JVp012/04: Po 16:00–17:50 učebna 63, B. Allan
JVp012/05: Čt 12:00–13:50 učebna 59, D. Gerrard
JVp012/06: Po 14:00–15:50 učebna 59, Ch. Williams
JVp012/07: Út 13:00–14:50 učebna 78, Ch. Williams
JVp012/08: Po 8:00–9:50 učebna 63, Ch. Williams
JVp012/09: Po 12:00–13:50 učebna 53, Ch. Williams
JVp012/10: St 17:00–18:50 učebna 27, Ch. Williams
JVp012/13: St 16:00–17:50 učebna 59, B. Allan
JVp012/15: Po 10:00–11:50 učebna 63, B. Allan
JVp012/16: Po 12:00–13:50 učebna 63, M. Slavíková
JVp012/17: Út 12:00–13:50 učebna 33, M. Slavíková
JVp012/18: Čt 8:00–9:50 učebna 63, M. Slavíková
JVp012/19: St 12:00–13:50 učebna 64, M. Slavíková
Předpoklady
JVp011 English for Teachers - A
A pass in SZ7BP_1AB1/JVp011 – English for teachers – A. (Úspěšně absolvovaný předmět SZ7BP_1AB1/JVp011 – Angličtina pro pedagogy – A.) The course is designed for students who are at least at the A2+ level of English and who can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered at work, school, leisure, etc. They can also produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest, and can read texts and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 51 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course is to help students achieve B1 level knowledge of English by improving all language skills (listening, reading, speaking, writing) and systems of the language (grammar and vocabulary) through the use of education and teaching language for future teachers. The course also intends to introduce and enhance academic vocabulary and skills (preparing and giving presentations, expressing opinions, writing formal emails, etc.).
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: - understand spoken education-related texts at B1 level of the CEFR; - understand written education-related texts at B1 level of the CEFR; - write a formal email; - successfully participate in a spoken interaction dealing with relevant education issues at B1 level of the CEFR; - give an oral presentation on a specialist topic related to the student's future teaching major; - use selected specialist terminology in an accurate, natural way; - show a good command of selected grammar structures at B1 level of the CEFR
Osnova
  • Topics: 1) Alternative schooling; 2) Teaching methods; 3) Writing academic and professional emails; 4) Special needs education; 5) Giving presentations
  • Grammar: 1) Simple passive; 2) Relative pronouns, relative clauses; 3) Phrasal verbs; 4) Verbs – gerund x infinitive; 5) Prepositions, Prepositional phrases (adjectives, verbs); 6) Determiners
Literatura
    povinná literatura
  • In-class materials available in the IS and Moodlinka (https://moodlinka.ics.muni.cz/)
Výukové metody
Activities developing students' awareness of language skills and systems at B1 level - listening and reading tasks; peer review; grammar and vocabulary practice; discussions and other speaking activities.
Metody hodnocení
Continuous assessment (30%): formal email proposal for cooperation; group presentation on a topic of interest
Written exam (48%): listening, reading, grammar, vocabulary (60 mins)
Oral exam (22%): monologue (1 min) + discussion (6 mins)
Students must complete all parts of the assessment and achieve at least 65% in the written and oral exams.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1 SERRJ.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/JVp012