JVp013 Angličtina pro pedagogy - C

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Dita Trčková, Ph.D. (přednášející)
Daniel Gerrard, M.A. (přednášející)
Mgr. Dita Hochmanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Špácová (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVp013/01: St 16:00–17:50 učebna 63, D. Gerrard
JVp013/02: St 13:00–14:50 učebna 59, D. Gerrard
JVp013/03: Po 9:00–10:50 učebna 58, D. Gerrard
JVp013/04: St 9:00–10:50 učebna 59, D. Gerrard
JVp013/05: Út 8:00–9:50 učebna 59, D. Trčková
JVp013/06: St 8:00–9:50 učebna 12, D. Trčková
JVp013/07: Út 12:00–13:50 učebna 63, D. Trčková
JVp013/08: Po 13:00–14:50 učebna 33, D. Gerrard
Předpoklady
Předpokladem pro zapsání tohoto předmětu na úrovni B2 CEFR je znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 (= pre-intermediate). B1 level knowledge of English is required. The pre-intermediate student (B1) understands the main points of clear standard input on familiar matters. Can enter unprepared into conversation about familiar topics and connect ideas in a simple way. Can provide information, take messages, give simple instructions and deal with less routine problems, e.g. complaints. Can describe events, experiences, hopes and ambitions; give reasons, explanations of plans and opinions.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Level B2 English course for students with entrance knowledge at B1 level of the CEFR.
Mateřské obory/plány
předmět má 64 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Students will develop all receptive (reading, listening) and productive (speaking, writing) language skills together with their grammar and vocabulary awareness within B2 level, by means of academic topics related to the sphere of education. Course objectives: 1) acquiring specialist vocabulary related to education; 2) B2 level grammar practice; 3) enhancing all language skills; 4) practising academic writing and presentation skills.
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: - understand spoken LSP texts at B2 level of the CEFR; - understand written LSP texts at B2 level of the CEFR; - produce an argumentative essay; - successfully participate in a spoken interaction dealing with relevant LSP issues at B2 level of the CEFR; - give an oral presentation on a specialist topic; - use selected specialist terminology with natural and sophisticated control; - show a good command of selected grammar structures at B2 level of the CEFR.
Osnova
 • Course introduction + get-to know activities; UNIT 1 VOCABULARY RELATED TO EDUCATION, SCHOOL AND TEACHING; ACADEMIC DISCIPLINES; UNIT 2 TRANSITIONAL EXPRESSIONS; ACADEMIC WRITING; UNIT 3 VOCABULARY RELATED TO EDUCATION, SCHOOL AND TEACHING II; GLOBAL ACADEMIC CULTURE; UNIT 4 CONFUSING VOCABULARY RELATED TO EDUCATION; WHAT TEACHERS AND STUDENTS DO; THE IDEAL TEACHER; UNIT 5 GIVING OPINIONS, AGREEING, DISAGREEING; TEACHERS AND TEACHING; WHAT MAKES A SUCCESSFUL LESSON? UNIT 6 INEXPERIENCED TEACHERS IN DOUBTS VARIOUS ASPECTS OF TEACHING PROFESSION; Grammar: SELF-STUDY (KEY IN THE IS): Present simple X continuous; Past simple X continuous; Future in English IN-CLASS: Present perfect tenses; Sentence transformations I; Passive forms; Modals I; Introduction to word formation, abstract vocabulary; Modals II – Degrees of certainty; Sentence transformations II; Verbs + -ing/infinitive.
Literatura
  povinná literatura
 • In-class materials designed for teaching LSP.
  doporučená literatura
 • GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7. info
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Cambridge grammar for first certificate : with answers. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xii, 260. ISBN 0521533368. info
 • PRODROMOU, Luke. Grammar and vocabulary for first certificate : with key. Essex: Longman, 1999. 319 s. ISBN 9780582400184. info
 • REDMAN, Stuart a Ruth GAIRNS. Test your English vocabulary in use : pre-intermediate & intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 142 s. ISBN 0521779804. info
 • SEAL, Bernard. Academic encounters : reading, study skills, and writing : content focus, human behavior. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xx, 220. ISBN 0521476585. info
 • HASHEMI, Louise a Raymond MURPHY. English grammar in use supplementary exercises : with answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. vi, 136. ISBN 0521755484. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. x, 380. ISBN 9780521189064. info
 • MURPHY, Raymond, Brigit VINEY a Miles CRAVEN. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers [and CD-ROM]. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. x, 380. ISBN 9780521189392. info
Výukové metody
Weekly seminars designed for teaching English for specific and academic purposes (activities developing students' awareness of language skills and systems within B2 level - listening and reading tasks; grammar and vocabulary practice, discussions and other speaking activities etc.).
Metody hodnocení
Course requirements: 1) Attendance (only 3 seminars can be missed due to personal reasons); 2) Active participation in classes + homework; 3) In-term assignment - writing an argumentative essay (10 marks); 4) Oral presentation (10 marks); 5) Credit test (20 marks); Assessment: 10 marks - Argumentative essay; 10 marks – Oral presentation; 20 marks – Credit test; Total: 40 marks; PASS MARK = 26 points (65%).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
In order to receive the credits, students must respect and meet all course requirements. Dopustí-li se student při skládání zápočtového testu nemorálního jednání jako je používání různých nepovolených pomůcek ("taháků", komunikačních zařízení aj.), opisování, vynášení/pořizování kopií zadání testů anebo jednání narušujícího průběh testu, vyučující může takového studenta vykázat z učebny a hodnotit "neprospěl". V případě závažného přestupku bude dán podnět disciplinární komisi k zahájení disciplinárního řízení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/JVp013