MSBK_DVKZ Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iva Kouřilová (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MSBK_DVKZ/01: Pá 26. 4. 11:00–14:50 učebna 36, Pá 3. 5. 12:00–15:50 učebna 24, I. Kouřilová, V. Mužík
Předpoklady
MSBK_VKZ Základy výchovy ke zdraví
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Je potřeba mít splněný předmět MSBK_VKZ
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu je student schopen interpretovat a v praxi aplikovat základní pojmy z teorie a didaktiky tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, zásady, metody a formy práce uplatňované v současném pojetí zdravotně orientované tělesné výchovy a výchovy ke zdraví dětí předškolního věku.
Osnova
 • 1. Cíle a úkoly tělesné výchovy a výchovy ke zdraví vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 2. Vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo a Dítě a ten druhý – dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy a možná rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů. 3. Zásady didaktiky tělesné výchovy a výchovy ke zdraví nejmenších dětí a dětí hendikepovaných. 4. Významem her a hravých činností v tělesné výchově a výchově ke zdraví předškoláků. 5. Tělesná výchova a výchova ke zdraví v celodenním režimu mateřské školy, metody a formy, plánování a diferenciace učiva, odlišnosti výuky zdravotně oslabených dětí.
Literatura
 • Kolektiv. Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: RAABE, 1999.
 • Grecmanová, H. et. al. Obecná pedagogika. Olomouc, Hanex, 2007.
 • Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a děí s hendikepy. Praha: PdF UK, 2000.
 • Grecmanová, H., Urbanovská, E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc: Hanex, 2007.
 • MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a zdraví pro 21. století (myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. 97 s. ISBN 978-80-210-4258-2. info
 • SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. 48 s. ISBN 8087000005. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Hana. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte :[tělesná výchova ve vzdělávacím programu mateřské školy]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 137 s. ISBN 80-7178-693-4. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Hana. Sportujeme s nejmenšími dětmi. 1. vyd. Praha: Olympia, 2001. 125 s. ISBN 8070333138. info
 • NOVÁČEK, Vojtěch, Vladislav MUŽÍK a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. 46 s. ISBN 80-210-2642-1. info
 • MUŽÍK, Vladislav a Milada KREJČÍ. Tělesná výchova a zdraví. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1997. 139 s. ISBN 80-85783-17-7. info
Výukové metody
Konzultace tělesné výchovy. Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Zpracování integrovaného výukového projektu na denní či týdenní výukový blok zaměřený na možnosti pohybových aktivit v herně i na hřišti, vycházející ze současného pojetí předškolního vzdělávání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/MSBK_DVKZ