MSBK_EVPV Epistemologická východiska preprimárního vzdělávání a výchovy

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (cvičící)
Mgr. Veronika Rodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Kudelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Epistemologická východiska preprimárního vzdělávání a výchovy má v přípravě učitelů mateřské školy a vychovatelů propedeutický význam pro další pedagogické disciplíny diagnostického a didaktického charakteru. Po absolvování tohoto kurzu studenti budou schopni: - navázat kontakt s dětmi - pozorovat a analyzovat dětskou hru a učební procesy - zaznamenat a analyzovat rozhovor s dítětem na vybrané téma - s využitím nabídnuté teorie vysvětlit vybrané dětské kognitivní mechanismy - diagnostikovat dětské prekoncepce - vysvětlit význam autentického učení v preprimárním vzdělávání.
Osnova
  • Osnova 1. Jak děti myslí. Jak poznávají svět. Jak dojde k tomu, že se člověk něco naučí (kognitivní předpoklady, zkušenosti, kognitivní styl a styl učení, …). Psychodidaktika. 2. Výzkumné metody zjišťující prekoncepce a miskoncepce dětí předškolního a mladšího školního věku (vývoj pojmů, generalizací, kauzality). 3. Geneze pojetí prostoru (výzkum: kresba s komentářem, fenomenologický rozhovor, operační cvičení). 4. Geneze pojetí času. 5. Geneze pojetí hodnot. 6. Geneze pojetí čísla. 7. Autentické učení a jeho význam pro formování poznávání. 8. Rozhovory s dětmi, kladení otázek. 9. Dětské poznávání světa a hra.
Literatura
  • FISHER, Robert. Teaching children to learn (Orig.) : Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. info
  • BUZAN, Tony. Mentální mapování. Translated by Jiří Foltýn. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 165 s. ISBN 9788073672003. info
  • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDEROVÁ. Psychologie dítěte [Piaget, 2001]. Vyd. 4., v Portálu 3. Praha: Portál, 2001. 143 s. ISBN 80-7178-608-X. info
  • GARDNER, Howard. Dimenze myšlení :teorie rozmanitých inteligencí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 398 s. ISBN 80-7178-279-3. info
  • HOLT, John. Jak se děti učí. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1995. 173 s. ISBN 80-901662-7-X. info
  • HOLT, John Caldwell. Proč děti neprospívají. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1994. 156 s. ISBN 80-901662-4-5. info
  • PIAGET, Jean. Psychologie inteligence : La psychologie de l`intelligence (Orig.). Translated by František Jiránek. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 148 s. info
Výukové metody
Přednáška, konzultace.
Metody hodnocení
Kolokvium. Seminární práce: analýza dětských prekoncepcí Kritéria: rozsah alespoň 5 stran (5 bodů), metodologická úroveň (5 bodů), formální úroveň (5 bodů). K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 10 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/MSBK_EVPV