MSBK_KPV2 Kurikulum předškolního vzdělávání 2 (třídní management)

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
MSBK_KPV1 Kurikulum vzdělávání 1 && MSBK_PP2 Předškolní pedagogika 2 && NOW ( MSBK_PPP3 Průběžná praxe 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit roli manažera při řízení třídy;
použít informace o strategiích řízení třídy k realizaci vzdělávání v mateřské škole;
vytvořit třídní vzdělávací program;
předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí při definování cílů vzdělávání opřená o analýzu třídy;
interpretovat požadavky na učitele mateřské školy jako profesionála;
Osnova
 • Učitel mateřské školy jako profesionál vzdělávání
 • Východiska plánování ve třídě – individualizace vzdělávání
 • Projektování
 • Hodnocení výsledků vzdělávání
Literatura
 • ŠKODA, JIŘÍ - DOULÍK, PAVEL. Psychodidaktika. První. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3341-8. info
 • HORKÁ, Hana a Zora SYSLOVÁ. Studie k předškolní pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 121 s. ISBN 9788021054677. info
 • SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Praktický průvodce třídním vzdělávacím programem mateřské školy. Vyd. 1. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický, 2006. 31 s. ISBN 8087000048. info
 • SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005. 27 s. ISBN 8087000013. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole :rozšířený a aktualizovaný modelový program (dokument a metodika). Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 220 s. ISBN 80-7178-383-8. info
 • KOVALIKOVÁ, Susan a Karen OLSENOVÁ. Integrovaná tematická výuka :model : [výuka, která vychází z poznání, jak učit lidský mozek]. 2. opr. vyd. Kroměříž: Spirála, 1995. 304 s. ISBN 80-901873-1-5. info
Výukové metody
Konzultace
Metody hodnocení
Písemná práce-návrh třídního vzdělávacího programu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/MSBK_KPV2