MSBK_PDDI Pedagogická diagnostika

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Kudelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( MSBK_PPP2 Průběžná praxe 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit význam pedagogické diagnostiky a základní pojmy;
použít informace o osobnosti dítěte k plánování jeho dalšího rozvoje;
vytvořit individuální vzdělávací plán;
předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí týkající se individualizace a diferenciace vzdělávacího procesu;
interpretovat metody pedagogické diagnostiky;
Osnova
 • Význam a potřeba pedagogické diagnostiky v práci učitele mateřské školy.
 • Metody pedagogické diagnostiky.
 • Diagnostický proces.
 • Diagnostika školní zralosti.
 • Diagnostika rozvoje kompetencí (sociálních dovedností, chování dítěte).
 • Možné chyby při diagnostice.
 • Tvorba individuálního vzdělávacího programu.
 • Spolupráce s odbornými pracovišti.
Literatura
 • SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV : metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy. V Praze: VP, 2007. 48 s. ISBN 9788087000106. info
 • KAPRÁLEK, Karel a Zdeněk BĚLECKÝ. Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. Vyd. 1. Praha .: Portál, 2004. 139 s. ISBN 8071788872. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program : [nástroje pro prevenci, nápravu a integraci]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 207 s., il. ISBN 80-7178-544-X. info
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 807178463X. info
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Písemná práce - diagnostická činnost v praxi
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/MSBK_PDDI