MSBK_PP2 Předškolní pedagogika 2

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Kudelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
MSBK_PP1 Předškolní pedagogika 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit pojetí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání;
použít informace o vzdělávacích oblastech k plánování činností pro jejich rozvoj;
vytvořit si představu o podmínkách vzdělávání v mateřské škole;
předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o vhodnosti výukových strategií;
interpretovat požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání;
Osnova
 • Cíle vzdělávání a jeho obsah.
 • Metody práce s dětmi, individualizace.
 • Organizace předškolního vzdělávání.
 • Hra jako základní prostředek vzdělávání dětí předškolního věku.
 • Spolupráce mateřské školy s rodinou.
 • Návaznost předškolního a základního vzdělávání.
Literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013. 483 s. ISBN 9788026204565. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Profesní kompetence učitele mateřské školy. první. Praha: Grada Publishing a.s., 2013. 158 s. ISBN 978-80-247-4309-7. info
 • PRŮCHA, Jan a Soňa KOŤÁTKOVÁ. Předškolní pedagogika : učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 181 stran. ISBN 9788026204954. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Autoevaluace mateřské školy. Cesta ke kvalitě vzdělávání. první. Praha: Portál, 2012. 213 s. ISBN 978-80-262-0183-0. info
 • HORKÁ, Hana a Zora SYSLOVÁ. Studie k předškolní pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 121 s. ISBN 9788021054677. info
 • Predškolská a elementárna pedagogika. Edited by Zuzana Kolláriková - Branislav Pupala. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 455 s. ISBN 80-7178-585-7. info
 • BRIERLEY, John. 7 prvních let života rozhoduje :[nové poznatky o vývoji mozku a výchova dítěte]. 2. vyd. Praha: Portál, 2000. 111 s. ISBN 80-7178-484-2. info
 • BRUCEOVÁ, Tina. Předškolní výchova :deset principů moderní pedagogiky a jejich aplikace v praxi. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 172 s. ISBN 80-7178-068-5. info
Výukové metody
konzultace, diskuse
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/MSBK_PP2