MSBK_RMPV Rozvoj matematických představ s reflektovanou praxí

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Růžena Blažková, CSc. (přednášející)
Mgr. Eva Nováková, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Růžena Blažková, CSc.
Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 8:00–11:50 kancelář vyučujícího, Pá 21. 5. 9:00–12:50 kancelář vyučujícího
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student umět definovat základní pojmy a vysvětlit teoretický matematický základ, který je potřebný pro pochopení pojmu přirozeného čísla. Tyto znalosti bude schopen aplikovat při plnění cílů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v oblasti rozvoje poznávacích schopností v matematice.
Osnova
  • Základní pojmy z výrokové logiky a teorie množin, jejich vztah a využití v běžné komunikaci. Binární relace, vlastnosti relací a jejich využití ke třídění, porovnávání, uspořádání. Zobrazení, typy zobrazení. Využití při rozvíjení předčíselných představ. Binární algebraické operace a jejich vlastnosti. Vytváření pojmu přirozeného čísla. Přirozená čísla, zavedení a základní vlastnosti. Operace s přirozenými čísly. Přirozená čísla na 1. stupni základní školy.
Literatura
  • KASLOVÁ, Michaela. Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2010. ISBN 978-80-86307-96-1
  • BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido . edice pedagogické literatury, 2007. 96 s. Dotisk 1. vydání. ISBN 80-85931-89-3. info
  • BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Kapitoly z didaktiky matematiky (slovní úlohy, projekty). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 84 s. ISBN 80-210-3022-4. info
  • HEJNÝ, Milan a František KUŘINA. Dítě, škola a matematika :konstruktivistické přístupy k vyučování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 187 s. ISBN 80-7178-581-4. info
  • Predškolská a elementárna pedagogika. Edited by Zuzana Kolláriková - Branislav Pupala. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 455 s. ISBN 80-7178-585-7. info
  • HEJNÝ, Milan a Naďa STEHLÍKOVÁ. Číselné představy dětí. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 1999. 123 s. ISBN 80-86039-98-6. info
  • DRÁBEK, Jaroslav a Václav VIKTORA. Základy elementární aritmetiky : pro učitelství 1. stupně ZŠ a. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 223 s. info
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
projekt, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/MSBK_RMPV