MSBK_VC4 Výtvarné činnosti 4 (didaktika výtvarné výchovy)

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/.7. konzultace 8 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude schopen:
- porozumět cílům současné výtvarné výchovy předškolního vzdělávání;
kompetentně projektovat, realizovat a reflektovat lekci výtvarné výchovy
Osnova
  • 1.Cíle výtvarné výchovy v předškolní výchově (RVP). 2.Výtvarná výchova jako součást rozvoje celé osobnosti dítěte. 3.Specifika dětského výtvarného projevu, proměny názorů na dětský výtvarný projev. 4.Kreslířská typologie a respekt individuality dítěte. 5.Diagnostické možnosti dětské kresby. 6.Struktura lekce výtvarné výchovy (cíl, námět, motivace, výtvarný problém, úkol, výtvarné prostředky)
Literatura
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno : MU, 1999. 132 s. ISBN 80-210-2079-2
Výukové metody
teoretická příprava, projekt, hospitace
Metody hodnocení
Seminární práce: písemná reflexe praxe výtvarné výchovy v předškolním vzdělávání a realizované lekce
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/MSBK_VC4