NJ6110 Souvislá oborová praxe bakalářského studia němčiny

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2 týdny (min. 10 hodin). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Hradílková (přednášející)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
(! N2B_PxS Praxe - souvislá 1 )&&(! N2B_PXE Praxe - příprava a evaluace )&&(! NJ_X110 Praxe souvislá, přípr. a eval. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování oborové praxe bude mít student přehled o pozici německého jazyka v kánonu předmětů, informace o využívaných učebních materiálech a implementaci myšlenek RVP na konkrétní škole. Během diskuse s vyučujícím o typech učitelů a vyplněním dotazníku je nastartován proces reflexe o povolání učitele a sebereflexe. Nach Abschluss des Praktikums erhält der Student einen Überblick über die Position der deutschen Sprache im Kanon der Fächer, Informationen über die verwendeten Unterrichtsmaterialien und die Umsetzung von RVP-Ideen an einer bestimmten Schule. Während der Diskussion mit dem Lehrer über die Lehrertypen und dem Ausfüllen des Fragebogens wird der Prozess der Reflexion über den Beruf des Lehrers und der Selbstreflexion gestartet.
Výstupy z učení
Po absolvování oborové praxe bude mít student přehled o pozici německého jazyka v kánonu předmětů, informace o využívaných učebních materiálech a implementaci myšlenek RVP na konkrétní škole. Nastartuje proces reflektivního myšlení o svém budoucím povolání. Nach Abschluss des Praktikums erhält der Student einen Überblick über die Position der deutschen Sprache im Kanon der Fächer, Informationen über die verwendeten Unterrichtsmaterialien und die Umsetzung von RVP-Ideen an einer bestimmten Schule. Es beginnt der Prozess des reflektierten Denkens über den zukünftigen Beruf.
Osnova
  • 1. výběr vhodné školy 2. seznámení s chodem školy a plánování hospitací 3. prostudování hospitačních formulářů 4. hospitování ve výuce 5. provedení záznamů z hospitací do připravených formulářů a vyplnění formuláře o typologii vyučujícího němčiny po hospitaci na vybrané ZŠ při společně diskusi 6. předložení záznamů ke kontrole vedoucí praxe
Literatura
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. s. 1-3. ISBN 80-210-3474-2. info
  • HLAĎO, Petr, Marie HORÁČKOVÁ a Lenka DANIELOVÁ. Pedagogická praxe. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 97 s. ISBN 978-80-7375-468-6. info
  • Pedagogická praxe. Praha: Portál, 2002. info
  • HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
Výukové metody
náslechy a záznamy, diskuse s vyučujícím a rozvoj reflektivního myšlení Hospitieren und Protokolieren der Beobachtungen, Diskussionen mit dem Lehrer und die Entwicklung des reflektierenden Denkens
Metody hodnocení
závěrečné předložení hospitačních protokolů a formuláře o typologii učitele
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: jednorázově.
ex N2B_PXS a N2B_PXE nebo NJ_X110.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.