NJ6111 Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/2. praxe (5 pohovorů na školách). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
(! N2B_PXP1 Oborová praxe průb. 1 )&&(! NJ_X111 Oborová praxe )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Das Praktikum sollte den Studierenden ermöglichen, die Einsicht in die Unterrichtspraxis des Deutschen als Fremdsprache an diversen Schultypen zu gewinnen und ebenfalls unterrichtsübergreifende Möglichkeiten und Lernmethoden kennen zu lernen und zu reflektieren, Studierende können außerdem Erfahrungen für die eigene Lehrertätigkeit und Unterrichtspraxis sammeln.
Osnova
  • 1. 5 Schulen aussuchen; 2. Kontaktaufnahme mit Deutschlehrern/-innen und Interviews zu den im Fragesbogen angeführten Fragen führen; 3. Fragebogen ausfüllen (siehe Studienmaterialien zum Fach im IS); 4. Ausgefüllte Fragebögen zum Thema „UNTERRICHT- UND SCHULÜBERGREIFENDES FREMDSPRACHENLERNEN“ werden Ende Semester bei der Praktikumbetreuerin am Lehrstuhl abgegeben und gemeinsam diskutiert (der genaue Termin für die Diskussion wird während des Semesters bestimmt).
Literatura
  • Společný evropský referenční rámec pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Edited by Jaroslava Ivanová. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 267 s. ISBN 8024404044. info
  • ŠVEC, Vlastimil, Hana FILOVÁ a Oldřich ŠIMONÍK. Praktikum didaktických dovedností. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996. 90 s. ISBN 8021013656. info
  • JANÍKOVÁ, V. Beobachten; miteinander in Lernsituationen Wesentliches erkennen
Výukové metody
Hospitace: pozorovací techniky, záznam do pozorovacího protokolu Hospitationen: Beobachtungstechniken, Eintrag in den Beobachtungsprotokoll
Metody hodnocení
Ausgefüllte Fragebögen aus 5 Schulen vorlegen.
Informace učitele
Dotazník a podrobné informace naleznete v ISU - studijní materiály k předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: průběžně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/NJ6111