NJ6200 Náslechová oborová praxe průběžná v učitelství NJ

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
min. 10 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Das Praktikum sollte den Studierenden ermöglichen, die Einsicht in die Unterrichtspraxis des Deutschen als Fremdsprache an diversen Schultypen zu gewinnen, die Unterrichtsstile und - methoden und Problemstellen zu reflektieren, Erfahrungen für die eigene Lehrtätigkeit zu sammeln.
Osnova
  • 1. Provést náslech s vypracováním pozorovacího protokolu v pěti výukových jednotkách. 2. Připravit a předem konzultovat s cvičným lektorem témata a otázky pozorovacích formulářů 1. Beobachtungen durchführen, 5 Unterrichtseinheiten protokollieren. 2. Beobachtungsbögen vorbereiten, mit dem Tutor Themen und Fragen der Beobachtungsbögen diskutieren.
Literatura
  • Schulpraxis reflektieren :Wege zum forschenden Lernen in der Lehrerbildung. Edited by Karl Klement - Hubert Templ. Wien: Studien Verlag, 1996. 235 s. ISBN 3-7065-1178-9. info
  • Společný evropský referenční rámec pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Edited by Jaroslava Ivanová. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 267 s. ISBN 8024404044. info
  • ŠVEC, Vlastimil, Oldřich ŠIMONÍK a Hana FILOVÁ. Praktikum didaktických dovedností. 1. vyd. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. 90 s. Učební texty 1. ISBN 80-210-1365-6. info
  • FILOVÁ, Hana. Pozorování výuky. In Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 36-43. ISBN 80-210-1365-6. info
Výukové metody
Beobachtungstechniken und Protokollausfüllung praktisch üben
Metody hodnocení
pedagogická praxe: Pro udělení zápočtu se předkládájí vyplněné pozorovací archy a potvrzení instituce o absolvování praxe. Vorgelegt werden: Beobachtungsbögen - Bestätigung des Praktikums von der Institution
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Podrobný popis požadavků k zápočtu a pozorovací protokol jsou k dispozici v ISu ve studijních materiálech. Při vyplňování pozorovacích formulářů postupujte následujícím způsobem: vyplňte formulář v elektronické podobě, vložte do studijních materiálů ke kontrole a udělení zápočtu. Tištěná forma bude podkladem pro závěrečnou diskusi a evaluaci praxe v předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: průběžně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/NJ6200