NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Hradílková (přednášející)
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Vojtěch Štilec (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_A103/01: Čt 17:00–18:50 učebna 42, V. Štilec
NJ_A103/02: Čt 12:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), V. Štilec
NJ_A103/03: Út 14:00–15:50 učebna 51, A. Brychová
Předpoklady
(! NJ021 Jazyková cvičení z němčiny 2 )&&(! NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 )&&(! NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 )&&(! NJ_B201 Jazyková cvičení B2 )&&(! NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 )&&(! NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 )&&(! NJ_C101 Jazyková cvičení C1 )&&(! NJ_C102 Jazyková cvičení C1+ )&&(! NJ_C201 Jazyková cvičení C2 )
Sprachkenntnisse auf dem Niveau A1- (GERR)

Znalosti jazyka na úrovni A1- (dle SERR)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 83/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 556 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Das Ziel des Kurses ist es, Sprachfertigkeiten (Sprechen, Hörverstehen, Lesen und Schreiben) zu entwickeln und Redemittel (Ausprache, Wortschatz, Grammatik) auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen zu erwerben.

Cílem předmětu je rozvíjení řečových dovedností (mluvení, poslech s porozuměním, čtení a psaní) a osvojování si jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výstupy z učení
Der Absolvent hat erworben: • Grundlagen der korrekten deutschen Aussprache • Wortschatz und Grammatik der gelernten Lektionen Der Absolvent hat Sprachfertigkeiten auf der elementaren Ebene unter A2 entwickelt.

Absolvent má osvojeny • základy správné německé výslovnosti • slovní zásobu probraných lekcí • gramatiku probraných lekcí Absolvent má rozvinuty řečové dovednosti na elementární úrovni nižší než A2.
Osnova
 • Behandlung der ersten fünf Lektionen des Lehrwerkes DaF Kompakt neu A2 (Klett)
 • Themen:
 • 1. Ein Grund zum Feiern
 • 2. Neue Arbeit-neue Stadt
 • 3. Neu in Köln
 • 4. Geldgeschichten
 • 5. Ohne Gesundheit läuft nichts!
 • Probrání prvních pěti lekcí učebnice DaF Kompakt neu A2 (Klett).
 • Témata:
 • 1. Ein Grund zum Feiern
 • 2. Neue Arbeit-neue Stadt
 • 3. Neu in Köln
 • 4. Geldgeschichten
 • 5. Ohne Gesundheit läuft nichts!
 • Pozn: Kurz je nabízen všem studentům MU.
 • Lze předpokládat, že někteří studenti již mají osvojeny elementární základy němčiny, výuka proto proběhne ve zrychleném tempu. Případné nedostatky v základech budou kompenzovány poskytnutím dostatečného množství doplňujícího cvičebního materiálu.
Literatura
  povinná literatura
 • Braun, B./Doubek, M: Daf kompakt neu A2. Kurs- und Übungsbuch mit MP3. Stu-CD. Stuttgart: Klett
  doporučená literatura
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
Výukové metody
Seminar
Metody hodnocení
schriftlicher Test
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/NJ_A103