NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D. (přednášející)
Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_AA20/Kombi01: Pá 12. 3. 11:00–11:50 učebna 63, Pá 26. 3. 11:00–11:50 učebna 63, Pá 16. 4. 11:00–11:50 učebna 63, Pá 30. 4. 11:00–11:50 učebna 63, Pá 14. 5. 11:00–11:50 učebna 63, P. Pytlík, R. Wagner
NJ_AA20/Prez01: Út 10:00–10:50 učebna 59, P. Pytlík
NJ_AA20/Prez02: Út 18:00–18:50 respirium (5. nadzemní podlaží), R. Wagner
Předpoklady
Předmět se doporučuje absolvovat ve 4. semestru bakalářského studia. Je možné ho ale absolvovat i dříve, pokud (podle vlastního odhadu) zájemce splňuje následující předpoklady:
- má znalosti obecné němčiny na úrovní B2,
- má zkušenost se čtením delších souvislých textů,
- umí v němčině použít obraty užívané k odůvodnění vlastního stanoviska, k vyvrácení protiargumentu, ke konfrontaci různých názorů atd.,
- je ochoten zamýšlet se nad formulacemi a koncepcí vlastních textů,
- investovat relativně mnoho času na čtení odborných článků a přepracovávání vlastních textů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmer/innen auf das Schreiben von Seminar- und Abschlussarbeiten vorzubereiten. Dazu gehört die Anleitung beim Umgang mit wissenschaftlichen Texten, bei der Planung von größeren Schreibprojekten, bei der Textorganisation und bei der Formulierung von kohärenten Texten. Ein weiteres Ziel ist es, die Teilnehmer/innen an den ethischen Umgang mit Quellen (Zitierethik und -technik) heranzuführen.
Výstupy z učení
Nach Absolvieren des Kurses sollten die Studierenden fähig sein,
- sich im organisatorischen Rahmen der Verfertigung, Vervollständigung und Verteidigung von Bachelorarbeiten an der PdF MU zu orientieren,
- Fachtexte zu analysieren, miteinander zu vergleichen und zu exzerpieren,
- das Thema für eine Bachelorarbeit richtig zu wählen und zu spezifizieren und der Arbeit eine kohährente Struktur zu geben,
- Recherchen durchzuführen und ihre Ergebnisse zu vergleichen,
- ihre Kompetenzen beim Schreiben von akademischen Texten richtig anzuwenden.
Osnova
  • a. zacházení s vědeckými texty b. excerpt c. rešerše d. cíl akademického psaní e. formulace souvislého textu na základě argumentačního postupu (od konceptu k souvislému textu) f. strukturace vlastního textu (osnova, uspořádání materiálu g. parafráze h. popis grafů i. strukturační jazykové prostředky j. citace a bibliografie
Literatura
  • BUCHNER, Patricia. Campus Deutsch : Deutsch als Fremdsprache : B2/C1. Edited by Oliver Bayerlein. 1. Aufl. München: Hueber, 2015. 95 s. ISBN 9783191010034. info
  • GRAEFEN, Gabriele a Melanie MOLL. Wissenschaftssprache Deutsch: lesen - verstehen - schreiben : ein Lehr- und Arbeitsbuch. Edited by Angelika Steets. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. 181 s. ISBN 9783631609484. info
  • ROST, Friedrich. Lern- und Arbeitstechniken für das Studium. 6. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010. 339 s. ISBN 9783531172934. info
Výukové metody
Seminar, teilweise Vorlesung: Bearbeitung von Texten, (gemeinsames) Schreiben, Recherche, Exzerpt, Diskussion, Präsentation
Metody hodnocení
Abgabe von allen während des Semesters gegebenen Schreibaufgaben (vgl. Moodle-Kurs). Alle Texte können zweimal überarbeitet und erneut abgegeben werden. Die dritte Textversion muss akzeptabel sein.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Zum Kurs wird eine begleitende Übung (NJ_AA21) angeboten.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/NJ_AA20