NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 12 hodin v kombinované formě. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Helena Hradílková (přednášející)
PhDr. Mgr. Vojtěch Štilec (přednášející)
Johanna Dalsant, M.A. (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_B102/Kombi01: Pá 5. 3. 11:00–12:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 19. 3. 11:00–12:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 9. 4. 11:00–12:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 23. 4. 11:00–12:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 7. 5. 11:00–12:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 21. 5. 11:00–12:50 respirium (5. nadzemní podlaží), J. Dalsant, H. Hradílková
NJ_B102/Prez01: Čt 14:00–15:50 učebna 63, J. Dalsant, H. Hradílková, V. Štilec
NJ_B102/Prez02: St 10:00–11:50 učebna 60, J. Dalsant, H. Hradílková
Předpoklady
(! NJ2BP_2JCV Jazyková cvičení 2 )&&(! N2BP_2JCV Jazyková cvičení 2 )&&(! NJ2BK_2JCV Jazyková cvičení 2 )&&(! N2BK_2JCV Jazyková cvičení 2 )
Für den Einstieg in den Kurs werden Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1+ (nach GER) vorausgesetzt.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der Kurs zielt ab auf die Unterstützung und Weiterentwicklung der praktischen Sprachkompetenz (Fertigkeiten Lesen, Sprechen und Schreiben) und führt zum Eineignen der Sprachkompetenz auf dem Niveau B2 (nach GER).
Kurz je zaměřený na podporu a další rozvoj praktické jazykové kompetence vedoucí k úrovni B2 dle SERR (dovednosti čtení, mluvení a psaní).
Výstupy z učení
Am Ende des Kurses sollten die Teilnehmer in der Lage sein:
- sich frei zu den Themen zu äußern, die Gegenstand der Diskussion im Seminar sind,
- den wichtigsten Wortschatz in den behandelten Themenbereichen (mündlich und schriftlich) zu benutzen,
- Texte in den behandelten Themenbereichen zu verstehen und die Hauptgedanken in eigenen Worten neu zu formulieren,
- einen eigenen Standpunkt in den behandelten Themenbereichen zu formulieren.

Na konci kurzu studující by měli být schopni:
- volně se vyjadřovat k tématům, která jsou předmětem diskuse v semináři (srov. „osnova“),
- používat nejdůležitější slovní zásobu v probraných tematických okruzích při ústním a písemném projevu,
- porozumět textům z probraných tematických okruhů a přeformulovat hlavní myšlenky do vlastních slov,
- zformulovat vlastní stanovisko v otázkách týkajících se probraných tematických okruhů.
Osnova
 • Der Kurs orientiert sich an dem Lehrbuch Kursbuch Sicher B1+, Lektionen 5-8, und dem Arbeitsbuch Sicher B1+
 • Inhalt des Kurses:
 • 1. Thema: Berufe, Vorstellungsgespräch, Small Talk zum Thema Arbeit,
 • Grammatik: Konjunktiv II, Finalsatz
 • 2. Thema: Musik, Rezension, gemeinsames Planen einer Veranstaltung, Blogbeiträge
 • Grammatik: Negationswörter, kausale und konzessive Zusammenhänge
 • 3. Thema: Geld und Einkäufe, Einkaufsverhalten, Online-Shopping
 • Grammatik: Passiv, Wortbildung Nomen: Nachsilben
 • 4. Thema: Lebenslang lernen
 • Gramatik: Genitiv, die Position von nicht, lokale Präpositionen
Literatura
  povinná literatura
 • Perlmann-Balme, Michaela a Susanne Schwalb. Sicher! B1+: Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch. München: Hueber 2012.
Výukové metody
seminární cvičení a domácí práce

praktische Übungen und häusliche Vorbereitungen
Metody hodnocení
Regelmäßige Teilnahme am Seminar und aktive Mitarbeit;
Bestehen einer Klausur (schriftlicher Test) am Semesterende (60 % der Punktzahl erforderlich);
anschließend Prüfungsgespräch.
Písemný test na konci semestru (úspěšnost min. 60 %);
ústní zkouška v zkouškovém období;
Další předpoklad: pravidelná docházka (ne více než 3 absence) a zpracovávání domácích úkolů.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka..
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/NJ_B102