NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 12 hodin v kombinované formě. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Adéla Straková (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
NJ_B201 Jazyková cvičení B2 && NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 && (! NJ2BP_6JCV Jazyková cvičení 6 )&&(! N2BP_6JCV Jazyková cvičení 6 )&&(! NJ2BK_6JCV Jazyková cvičení 6 )&&(! N2BK_6JCV Jazyková cvičení 6 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Die StudentInnen werden am Ende des Kurses fähig sein: - die Lese- und Hörtexte auf dem Sprachniveau B2+ detailliert zu verstehen - Redemittel im mündlichen sowie schriftlichen Ausdruck auf dem Sprachniveau B2+ zu verwenden -den Sprachtest nach Prüfungsformat auf dem Sprachniveau B2+ abzulegen (ÖSD, Goethe Zertifikat etc.) Studenti budou na konci tohoto kurzu schopni - porozumět detailně poslechovým a čteným textům na úrovni B2+ - používat jazykových prostředků v mluveném a psaném projevu na úrovni B2+ - složit standardizovaný test B2 (OeSD, Goethe etc.)
Výstupy z učení
Die StudentInnen sind fähig: - die Lese- und Hörtexte auf dem Sprachniveau B2+ detailliert zu verstehen - Redemittel im mündlichen sowie schriftlichen Ausdruck auf dem Sprachniveau B2+ zu verwenden -den Sprachtest nach Prüfungsformat auf dem Sprachniveau B2+ abzulegen (ÖSD, Goethe Zertifikat etc.) Studenti budou na konci tohoto kurzu schopni - porozumět detailně poslechovým a čteným textům na úrovni B2+ - používat jazykových prostředků v mluveném a psaném projevu na úrovni B2+ - složit standardizovaný test B2 (OeSD, Goethe etc.)
Osnova
  • 1. Einheit: Lehrplan des Seminars, Überblick: ÖSD-Zertifikat B2, Internet-Links 2. Einheit: Strategiebesprechung LESEN anhand des Modellsatzes "Aspekte"1 3. Einheit: Testsimulation LESEN + Auswertung 4. Einheit: Strategiebesprechung HÖREN anhand des Modellsatzes "Aspekte" 5. Einheit: Testsimulation HÖREN + Auswertung 6. Einheit: Strategiebesprechung SCHREIBEN anhand des Modellsatzes "Aspekte" 7. Einheit: Auswertung der Texte & Einführung in die Textkompetenz 8. Einheit: Testsimulation SCHREIBEN 9. Einheit: Strategiebesprechung SPRECHEN anhand des Modellsatzes "Aspekte" 10. Einheit: Testsimulation SPRECHEN 11. Einheit: Prüfungstest: Lesen und Hören 12. Einheit: Prüfungstest: Schreiben 13. Einheit: Auswertung der Tests, Zusammenfassung des Kurses
Literatura
  • BACKHAUS, Anke, Ilse SANDER a Johanna SKRODZKI. Mittelpunkt B2+C1. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2009. 112 s. ISBN 9783126766142. info
  • Mittelpunkt B2+C1. Edited by Angela Fitz - Eva Neustadt. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2008. 63 s. ISBN 9783126766159. info
  • CSÖRGŐ, Zoltán, Eszter MALYÁTA a Anita TAMÁSI. B2-Finale : ein Vorbereitungskurs auf die ÖSD-Prüfung Mittelstufe Deutsch : [mit Audio-CD]. 1. Aufl. Budapest: Klett Kiadó, 2007. 128 s. ISBN 9789639641297. info
  • DANIELS, Albert. Mittelpunkt B2 : Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2007. 192 s. ISBN 9783126766012. info
  • HERING, Axel, Magdalena MATUSSEK a Michaela PERLMANN-BALME. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2002. 248 s. ISBN 3-19-001657-7. info
Výukové metody
Seminar: Lektüre, Hörverstehen, Recherche, Präsentation, Gruppenarbeit Seminář: četba, rešerše, poslechy, prezentace, skupinová práce
Metody hodnocení
ein schriftlicher Test: Lesen, Hören (B2+), Schreiben und mündliche Prüfung nach dem B2 Muster (OeSD, Goethe) Die Prüfung kann auf Grund eines standardisierten C1-Zertifikats anerkannt werden.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: každý druhý týden v kombinované formě.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.