NJ_D202 Gramatická cvičení 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_D202/Kombi01: Pá 5. 3. 9:00–9:50 učebna 55, Pá 19. 3. 9:00–9:50 učebna 55, Pá 9. 4. 9:00–9:50 učebna 55, Pá 23. 4. 9:00–9:50 učebna 55, Pá 7. 5. 9:00–9:50 učebna 55, H. Peloušková
Předpoklady
! NJ_GRA2 Gramatická cvič. 2
Vorausgesetzt werden die Kenntnisse aus "NJ_D201" im Herbstsemester. Außerdem wird der gleichzeitige Besuch der "Jazyková cvičení 2" empfohlen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der Kurs knüpft an das Fach „NJ_D201“ im Wintersemester an und an die Wiederholung der wichtigsten grammatischen Erscheinungen des Deutschen. Durch den Besuch beider Kurse sollen die Studierenden zum erfolgreichen Bestehen der Klausur am Ende des ersten Studienjahres hingeführt werden.
Výstupy z učení
Am Ende des Kurses sollen die Teilnehmer in der Lage sein: - die gängigen Formen und Strukturen des Deutschen im mündlichen und schriftlichen Ausdruck korrekt zu benutzen, - Problemfälle zu identifizieren und anhand von grammatischen Handbüchern zu akzeptablen Lösungen zu gelangen. Tento kurz navazuje na předmět „NJ_D201“ z předchozího semestru a na opakování nejdůležitějších gramatických forem a struktur. Má za cíl podporovat studující při opakování gramatické látky, aby úspěšně zvládli zkoušku na konci prvního roku studia. Po absolvování kurzu studující by měli být schopni: - správně používat běžné formy a struktury německého jazyka při ústním a písemném projevu, - identifikovat problémové případy a dospět pomocí gramatických příruček ke vhodným řešením.
Osnova
 • - Konjunktiv I, Konjunktiv II,
 • - Infinitivkonstruktionen,
 • - Verbstellung im Haupt- und Nebensatz,
 • - Konnektoren und verschiedene Typen von Satzverknüpfungen (kausal, konditional)
Literatura
  povinná literatura
 • HERING, Axel, Magdalena MATUSSEK a Michaela PERLMANN-BALME. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2002. 248 s. ISBN 3-19-001657-7. info
  doporučená literatura
 • BENEŠ, Eduard. Praktická mluvnice němčiny : přepracované a aktualizované vydání oblíbené mluvnice : nový německý pravopis. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005. 284 s. ISBN 8072383922. info
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika v tabulkách. 2. vyd. Brno: Nová škola ,Brno, 1999. 59 s. ISBN 80-85607-45-X. info
Výukové metody
Präsentation des Stoffes im Unterricht und daran anknüpfende häusliche Übungen. Teoretický výklad a navazující procvičování; samostatné řešení domácích úkolů.
Metody hodnocení
Zápočet se přiděluje na základě zvládnutí písemného testu na konci semestru. Kromě toho je požadována pravidelná účast na semináři a vypracování domácích úkolů. Voraussetzung für den Scheinerwerb ist neben regelmäßiger Anwesenheit und Erledigung der Hausaufgaben das Bestehen eines Tests am Semesterende.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/NJ_D202