NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 3 x 2 hodiny v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Adéla Straková (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_D301/Kombi01: Pá 5. 3. 14:00–15:50 učebna 52, Pá 19. 3. 14:00–15:50 učebna 52, Pá 16. 4. 14:00–15:50 učebna 52, A. Straková
NJ_D301/Prez01: každý lichý čtvrtek 18:00–19:50 učebna 67, A. Straková
Předpoklady
Znalosti němčiny minimálně na úrovni B1+. Předmět je vhodný pro studenty všech ročníků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 38 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 35/38, pouze zareg.: 0/38, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/38
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu:
získání teoretických poznatků o prezentaci jakožto jednoho z typů osobního přednesu
rozvoj schopnosti aplikace těchto poznatků při přípravě vlastní prezentace
rozvoj vlastních strategií pomáhající k úspěšnému zvládnutí prezentace
minimalizování trémy a strachu z výstupu před publikem
Výstupy z učení
Am Ende dieses Kurses verfügen die Studierenden über theoretisches Wissen über Präsentationsgestaltung, sie sind in der Lage, dieses Wissen in der Vorbereitung eigener Präsentation anzuwenden, haben eigene Strategien entwickelt und können Nervosität und Angst bei einem Auftritt in der Öffentlichkeit minimieren.
Osnova
 • Obsah a rozvržení učiva
 • 1. Úvod do tématu (1.- 4. týden)
 • Vymezení pojmu
 • Příprava prezentace
 • Struktura prezentace
 • Jazykové prostředky
 • 2. Výstup (5. – 9. Týden)
 • Tréma
 • Postoj, oční kontakt, gesta
 • Práce s publikem
 • Timemanagment
 • 3. Zpětná vazba (10. – 12. týden)
 • Analýza jednotlivých výstupů
 • Další tipy a triky pro úspěšné zvládnutí prezentace vycházející z analýzy výstupů
 • 1. Úvod do tématu (1.- 4. týden)
 • Vymezení pojmu
 • Příprava prezentace
 • Struktura prezentace
 • Jazykové prostředky
 • 2. Výstup (5. – 9. Týden)
 • Tréma
 • Postoj, oční kontakt, gesta
 • Práce s publikem
 • Timemanagment
 • 3. Zpětná vazba (10. – 12. týden)
 • Analýza jednotlivých výstupů
 • Další tipy a triky pro úspěšné zvládnutí prezentace vycházející z analýzy výstupů
Literatura
  povinná literatura
 • Phonothek intensiv : Aussprachetraining. Edited by Ursula Hirschfeld - Kerstin Reinke - Eberhard Stock. Berlin: Langenscheidt, 2007. 176 s. ISBN 9783468497643. info
  doporučená literatura
 • ISABEL GARCÍA. Ich rede. Kommunikationsfallen und wie man sie umgeht. München: mvgverlag, 2010. info
 • PETER KÜRSTEINER, Inga Berkensträter. 100 Tipps & Tricks für Reden, Vorträge und Präsentationen. Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 2010. info
 • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Iva Michňová. 7., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. 380 s. ISBN 9788024724232. info
 • HARTMANN, Jürgen, Rainer RÖPNACK a Doris JACOBS-STRACK. Lehrerinnen präsentieren : zielgerichtet informieren und erfolgreich überzeugen. Weinheim: Beltz Verlag, 1999. 126 s. ISBN 3407220405. info
Výukové metody
prezentace, diskuze, práce s videi a výukovými texty, domácí úkoly
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích, pravidelné výstupy, alespoň jeden na já jazykové úrovni B2 nebo C1 (dle vstupní úrovně). Pro kolokvium navíc odevzdání jedné prezentace v powerpointu. online semestr: pravidelné výstupy a úkoly na seminářích (zápočet), pro kolokvium navíc odevzdání nahrávky prezentace ve skupinách a vypracování feedbacku k prezentaci ostatních ve skupince
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Vyučování 1x14dní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/NJ_D301