NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1)

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Helena Hradílková (přednášející)
Mgr. Jana Veličková (přednášející)
Mgr. Bc. Sarah Dobiášová (pomocník)
Bc. Zdeněk Paluřík (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Deutschkenntnisse auf Niveau A2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz slouží k procvičení a upevnění používání vybraných gramatických témat. Na konci tohoto kurzu bude student schopen prakticky používat vybrané procvičené gramatické jevy na úrovni B1+ podle SERRJ.
--
In diesem Kurs werden Sie selbsständig ausgewählte Grammatikthemen kennenlernen und festigen. Am Kursende sollen Sie diese Grammatikthemen auf dem Niveau (laut GER) B1+ praktisch anwenden können.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen prakticky používat vybrané procvičené gramatické jevy na úrovni B1+ podle SERRJ.
--
Am Kursende sollen Sie diese Grammatikthemen auf dem Niveau (laut GER) B1+ praktisch anwenden können.
Osnova
 • - Präteritum; - Pefekt; - Konjunktiv II; - Modalverben; - Passiv; - Trennbare und untrennbare Verben; - Verben mit Präpositionen + Präpositionalpronomen; -- Präpositionen: -- Präpositionen mit Genitiv, Dativ und Akkusativ + Wechselpräpositionen; -- Lokale Präpositionen; -- Temporale Präpositionen; - Wortstellung; - Reflexive Verben; - Deklination der Adjektive; - Komparativ und Superlativ; - Relativsätze + Relativpronomen – Relativpronomen; - Verneinung.
Literatura
  povinná literatura
 • veškeré materiály jsou vloženy v interaktivní osnově předmětu
  neurčeno
 • BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. B Grammatik : Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache : Sprachniveau B1, B2. Illustrated by Jean-Marc Deltorn. 1. Auflage. Liepzig: Schubert Verlag, 2011. 266 stran. ISBN 9783941323100. info
 • HERING, Axel, Magdalena MATUSSEK a Michaela PERLMANN-BALME. Übungsgrammatik für die Mittelstufe. 1. Auflage. Ismaning: Hueber Verlag, 2009. 240 stran. ISBN 9783190116577. info
 • RUSCH, Paul a Helen SCHMITZ. Einfach Grammatik : Űbungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. Berlin: Langenscheidt, 2007. 271 s. ISBN 9783468494963. info
 • HERING, Axel, Michaela PERLMANN-BALME a Magdalena MATUSSEK. Übungsgrammatik :Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2002. 248 s. ISBN 3190016577. info
 • HALL, Karin a Barbara SCHEINER. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene : Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. 431 s. ISBN 3190074488. info
Výukové metody
E-Learning-Kurs
Metody hodnocení
Der Kurs kann nach eigener Wahl der Teilnehmer entweder mit einem „Zapocet“ oder einem „Kolokvium“ abgeschlossen werden. Für den Zapocet müssen die Studierenden drei Online- Zwischenteste bestehen und Reflexionsbögen ausfüllen. Studierende, die den Kurs mit einer Prüfung abschließen möchten, müssen zusätzlich auch einen Online-Abschlusstest zu allen geübten Themen bestehen.
--
Kurz je dle vlastní volby možno ukončit buď zápočtem nebo zkouškou. Pro získání zápočtu musí studenti složit tři online průběžné testy k procvičovaným tématům a vyplnit zpětnovazebné formuláře ke kurzu. Studenti, kteří si zvolí ukončení zkouškou, musí navíc uspět u online závěrečného testu ke všem procvičovaným tématům.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2019/NJ_D510/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: online kurz.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/NJ_D510