NJ_G500 Lingvistické koncepty pro učitele němčiny

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 12 hodin v kombinované formě. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G500/Kombi01: Pá 5. 3. 10:00–10:50 učebna 63, Pá 19. 3. 10:00–10:50 učebna 63, Pá 9. 4. 10:00–10:50 učebna 63, Pá 23. 4. 10:00–10:50 učebna 63, Pá 7. 5. 10:00–10:50 učebna 63, Pá 21. 5. 10:00–10:50 učebna 63, T. Káňa, R. Wagner
NJ_G500/Prez01: St 11:00–11:50 učebna 65, T. Káňa, R. Wagner
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zprostředkování přehledu o lingvistice, jejím významu pro výuku cizího jazyka; upevnění kritického postoj k jazykové normě a k jazykovému úzu; získání schopnosti čerpat vědomosti o jazyce z autentických zdrojů
Výstupy z učení
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltung
- verfügen die die Studenten und Studentinnen über einen globalen Überblick über die Linguistik und ihrer Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht;
- sie können einzelne sprachwissenschaftliche Disziplinen charakterisieren, auf denen die moderne Fremdsprachendidaktik aufbaut;
- sie haben eine kritische Einstellung zu sprachlichen Normen;
- sie sind fähig Kenntnisse über die Sprache und einzelne sprachliche Phänomene aus authentischen Quellen ableiten.
---
Po úspěšném absolvování předmětu studentky a studenti
- mají globální přehled o lingvistice a jejím významu pro výuku cizího jazyka;
- dovedou jmenovat a charakterizovat lingvistické disciplíny, na nichž staví moderní didaktika cizích jazyků;
- mají kritický postoj k jazykové normě a k jazykovému úzu;
- jsou schopni čerpat vědomosti o jazyce z autentických zdrojů.
Osnova
 • 1. Jazyk jako základní komunikační prostředek a problematika jeho výzkumu: základní přístupy k popisu jazyka, jejich charakteristiky a rozdíly mezi nimi, normy
  2. Význam lingvistiky pro didaktiku cizího jazyka: hlavní teoretické disciplíny, ze kterých didaktika a metodologie výuky jazyka čerpá (před. pragmatika, textová lingvistika, sociolingvistika)
 • 3. Aplikace lingvistických koncepcí ve výuce cizího jazyka (na příkladu rodu a valenčních chunků)
 • 4. Teoretické lingvistické disciplíny, jejich předmět, terminologie a význam pro výuku jazyků a učení se cizím jazykům; základní relevantní literatura
 • 5. Sémantika a sémiotika, jejich role v interkulturní komunikaci
 • 6. Pragmatický pohled na jazyk: jazyk jako nástroj konání, příp. manipulace; mluvní akty a jejich realizace
 • 7. Jazyková a pragmatická specifika němčiny, sociolingvistické aspekty němčiny; srovnání s češtinou/slovenštinou
 • 8. Zdroje a nástroje lingvistického výzkumu, moderní výstupy a aplikace pro výuku
Literatura
 • Heringer, H. J. (2012): Valenz auf die Füße gestellt? In: Fischer, K., Mollica, F. (eds.): Valenz, Konstruktion, und Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 169–180.
 • Buttaroni, S. (ed.) (2011): Wie Sprache funktioniert. Einführung in die Linguistik für Pädagoginnen und Pädagogen. Baltmannsweiler: Schneidre.
 • Rogina, I. (2010): Das Genus der Substantive – Überlegungen aus der fremdsprachlichen Lern- und Erwerbssicht. In: Deutsch als Fremdsprache, 47 (3), s. 151–159.
 • Pragmalinguistik : Grundlagen, Anwendungen, Probleme. Edited by Peter Ernst. Berlin: Walter de Gruyter, 2002. x, 210. ISBN 9783110170139. info
 • BEAUGRANDE, Robert-Alain. Einfuhrung in die Textlinguistik. Tubingen: Niemeyer, 1981. 290 s. ISBN 3-484-22028-7. info
Výukové metody
přednáška / Vorlesung
Metody hodnocení
Die Vorlesung schließt mit einer Klausur und einem anschließenden Prüfungsgespräch. Voraussetzung für die Zulassung zum Prüfungsgespräch ist ein positives Ergebnis bei der Klausur (mindestens 60% der Gesamtpunktzahl).
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
Výsledky písemné části se zapisují do poznámkového bloku. Po dosažení minimáního počtu bodů za písemnou část se lze přihlásit k ústní části. Ústní část každý musí absolvovat u obou vyučujících. Další podrobnosti jsou uvedeny v osnově předmětu. Zur Vorlesung wird eine begleitende Übung angeboten: NJ_G511 Cvičení k lingvistickým konceptům pro učitele němčiny
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
K předmětu se nabízí cvičení (NJ_G511).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/NJ_G500