NJ_G510 Styly neliterárních textů

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 6. 11. 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, Pá 4. 12. 14:00–14:50 kancelář vyučujícího, Pá 18. 12. 14:00–14:50 kancelář vyučujícího
Předpoklady
SOUHLAS
Durchschnittliche Kenntnisse vom Sprachsystem und Funktionieren der Sprache.
Průměrné znalosti o fungování jazyka a jazykovém systému.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Das Fach stellt den Gegenstand und Forschungsgebiet der deutschen Stilistik vor und vergleicht einzelne stilistischen Mittle des Deutschen mit dem Tschechischen. Nach dem erfolgreichen Abschluss können die Studierenden die makro- und mikrostilistischen Merkmale ausgewählter deutschen Textsorten beschreiben, diese mi ihren tschechischen Pendants vergleichen und eigene funktional-stilistisch korrekte und kohärente Texte einiger Textsorten produzieren.
--
Předmět představuje oblast německé stylistiky a srovnává jednotlivé stylistické prostředky němčiny s češtinou. Po úspěšném zakončení dovedou absolventi popsat makro- i mikrostylistické rysy vybraných druhů textů a tyto dovedou porovnat s jejich českými protějšky. Dále jsou schopni napsat/ přednést stylisticky koherentní a funkčně-stylisticky korektní texty některých textových druhů.
Výstupy z učení
Nach dem erfolgreichen Abschluss können die Studierenden die makro- und mikrostilistischen Merkmale ausgewählter deutschen Textsorten beschreiben, diese mi ihren tschechischen Pendants vergleichen und eigene funktional-stilistisch korrekte und kohärente Texte einiger Textsorten produzieren.
Osnova
 • Stilistik und ihre Stellung in der Philologie
 • Geschichte der stilistischen Forschung
 • makrostilistische Merkmale (Form und Inhalt der Texte)
 • mikrostilistische Elemente (Stileme auf den einzelnen sprachlichen Ebenen: phonetische, morphologische, syntaktische und lexikalische Stileme)
 • Aufteilung deutscher Texte nach ihren stilistischen Hauptmerkmalen (regionale, soziale, historische Aufteilung)
 • Besonderheiten des österreichischen Standards und die Frage nach einer stilistischen Kohärenz
Literatura
  povinná literatura
 • MALÁ, Jiřina. Einführung in die deutsche Stilistik. Skriptum. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 155 s. skriptum. ISBN 80-210-3267-7. info
 • FLEISCHER, Wolfgang, Georg MICHEL a Günter STARKE. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1993. 341 s. ISBN 3-631-30640-7. info
  doporučená literatura
 • FANDRYCH, Christian a Maria THURMAIR. Textsorten im Deutschen : linguistische Analysen aus sprachdidaktischer Sicht. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2011. 379 stran. ISBN 9783860571958. info
 • GÖTTERT, Karl-Heinz a Oliver JUNGEN. Einführung in die Stilistik. München: Wilhelm Fink Verlag, 2004. 288 s. ISBN 3825225674. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva, Marie KRČMOVÁ, Jan CHLOUPEK a Marie ČECHOVÁ. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 s. none. ISBN 80-86642-00-3. info
 • HOFFMANOVÁ, Jana. Stylistika a-- :současná situace stylistiky. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1997. 200 s. ISBN 80-85573-67-9. info
 • RIESEL, Elise. Stilistik der deutschen Sprache [Riesel, 1963]. Moskau: Hochschule, 1963. info
 • RIESEL, Elise. Stilistik der deutschen Sprache [Riesel, 1959]. Moskau: Verlag für fremdsprachige Literatur, 1959. 467 p. ; 2. info
Výukové metody
Seminare; Vorbereitung kurzer Referate; Verfassung eines Textes
semináře, příprava krátkých referátů, sepsání textu na zadané téma
Metody hodnocení
Kolloquium (k) für eine komplexe stilistische Textanalyse (am Semesterende), ein Referat im Seminar und dessen schriftliche Abgabe
Testat (z) für eine komplexe stilistische Textanalyse (am Semesterende) und Abgabe eintes Textes
Kolokvium za komplexní stylistický rozbor textu (na konci semestru), referát na semináři odevzdaný také písemně;
Zápočet za komplexní stylistický rozbor textu na konci semestru
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/NJ_G510