NJ_G600 Textová lingvistika

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Durchschnittliche Kenntnisse vom Sprachsystem und Funktionieren der Sprache.
Průměrné znalosti o fungování jazyka a jazykovém systému.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Das Hauptziel des Kurses ist, die Teilnehmer/-innen mit den neuesten Hauptrichtungen und Forschungsergebnissen der Textlinguistik bekannt zu machen. Weiterhin erwerben sie: Grundkenntnisse in der linguistischen Textanalyse; Wissen über die Bedeutung der Textanalyse für den Fremdsprachenunterricht, die Fähigkeit ihrer Anwendung in Fremdsprachenkursen.
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty a studentky s hlavními proudy a nejdůležitějšími výsledky oboru textová lingvistika. Dále získají základní znalosti o textové analýze; povědomí o důležitosti analýzy textu pro výuku cizích jazyků, jakož i schopnost smysluplného nasazení analýzy textu v kurzech cizích jazyků.
Výstupy z učení
Studenti a studentky budou po absolvování předmětu schopni:
- definovat text a odlišit ho od "netextu";
- rozpoznat jednotlivé druhy textů a určit a jejich hlavní rysy;
- podrobně popsat struktury textů relevantních pro DaF;
- zprostředkovat základní body textové lingvistiky žákům a studentům;
Osnova
 • - Abgrenzung der Textlinguistik in der Philologie
 • - Definition des Textes
 • - Abgrenzung eines Textes von einem "Nicht-Text"
 • - textuelle Kohäsion und Kohärenz
 • - Intentionalität, Informativität und Akzeptabilität als Kriterien von Textualität,
 • - Transtextuelle Strukturen
Literatura
  povinná literatura
 • ENGEL, Ulrich. Deutsche Grammatik. 2. veb. Aufl. Heidelberg: Julius Groos Verlag, 1988. 888 s. ISBN 3-87276-600-7. info
  doporučená literatura
 • Text-Arbeiten : Textsorten im fremd- und muttersprachlichen Unterricht an Schule und Hochschule. Edited by Kirsten Adamzik - Wolf-Dieter Krause. Tübingen: Gunter Narr, 2005. vi, 247. ISBN 3823361554. info
 • BRINKER, Klaus. Linguistische Textanalyse : eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 5., durchgesehene und erg. A. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2001. 168 s. ISBN 3503049959. info
 • COSERIU, Eugenio. Textlinguistik : eine Einführung. Edited by Jörn Albrecht. 3., überarb. und erweit. Au. Tübingen: Francke Verlag, 1994. xv, 252. ISBN 3825218082. info
 • BEAUGRANDE, Robert-Alain. Einfuhrung in die Textlinguistik. Tubingen: Niemeyer, 1981. 290 s. ISBN 3-484-22028-7. info
Výukové metody
Přednáška, semináře; diskuse o analýze textů
Metody hodnocení
Beschreibung einer Textsorte; eine komplexe Textanalyse eines ausgewählten Textes
Popis jednoho textového druhu; komplexní analýza samostatně zvoleného textu
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: každý druhý týden v kombinované formě.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/NJ_G600