NJ_G800 Vývoj německého jazyka

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G800/Kombi01: Pá 16. 10. 14:00–14:50 učebna 63, Pá 30. 10. 14:00–14:50 učebna 63, Pá 13. 11. 14:00–14:50 učebna 63, Pá 27. 11. 14:00–14:50 učebna 63, Pá 11. 12. 14:00–14:50 učebna 63, Pá 8. 1. 14:00–14:50 učebna 63, A. Kovářová
NJ_G800/Prez01: St 10:00–10:50 učebna 55, A. Kovářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Beschreibung einzelner Entwickulgsstadien des Deutschen und die territoriale Gliederung.
Výstupy z učení
Am Ende des Kurses verfügen die Studierenden über Kenntnisse im Bereich der territorialen und zeitlichen Gliederung des Deutschen. Die Studierenden sind in der Lage, die wichtigsten lautlichen und morphologischen Besonderheiten den einzelnen Entwicklungsetappen des Deutschen zuzuordnen.
Osnova
  • Analyse einer Textprobe aus der ahd.,mhd. und frnhd. Entwicklungsetappe. Identifizierung unverschobener Verschlusslaute im Text. Ergänzung der Stammformen bei ausgewählten starken Verben im Ahd. Konjugation schwacher ahd. Verben im Präteritum. Bildung von mhd. Entsprechungen zu ausgewählten ahd. Wortformen. Bildung von frnhd. Entsprechungen zu ausgewählten mhd. Wortformen.
Literatura
    doporučená literatura
  • MUZIKANT, Mojmír. Kurze Geschichte der deutschen Sprache für Lehramtsstudenten Deutsch als Fremdsprache. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-5401-1. info
  • MASAŘÍK, Zdeněk a Vlastimil BROM. Historische Entwicklung des Deutschen : Übersichtstabellen - Kommentare - Textproben. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 128 s. ISBN 8021036966. info
    neurčeno
  • SCHWEIKLE, Günther. Germanisch-deutsche Sprachgeschichte im Überblick. 5. Aufl. Stuttgart: J.B. Metzler, 2002. xii, 283. ISBN 3476019039. info
Výukové metody
Seminar, Diskussionen zum vorgegebenen Thema im Seminar
Metody hodnocení
Zápočet; aktivní účast na práci v semináři, krátký ústní pohovor zaměřený na vybranou etapu vývoje německého jazyka. Testat; Aktive Teilnahme am Seminar, kurzes Gespräch zu einer der Entwicklungsetappen der deutschen Sprache. Kolokvium; aktivní účast na semináři, ústní pohovor zaměřený na charakteristiku jednotlivých etap vývoje německého jazyka, vypracování seminární práce. Kolloquium; Aktive Teilnahme am Seminar, Charakteristik der Merkmale der einzelnen Entwicklungsetappen der Deutschen. Seminararbeit.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/NJ_G800