NJ_K200 Kulturní studia pro učitele němčiny

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Johanna Dalsant, M.A. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_K200/Kombi01: Pá 9. 10. 16:00–16:50 učebna 55, Pá 23. 10. 16:00–16:50 učebna 55, Pá 6. 11. 16:00–16:50 učebna 55, Pá 20. 11. 16:00–16:50 učebna 55, Pá 4. 12. 16:00–16:50 učebna 55, Pá 18. 12. 16:00–16:50 učebna 55, J. Dalsant
NJ_K200/Prez01: St 17:00–18:50 učebna 55, J. Dalsant
Předpoklady
Dosažená jazyková úroveň B2 Sprachkompetenz auf B2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Stěžejním cílem předmětu je rozvoj interkulturní a sociokulturní kompetence studentů. Studenti si osvojí znalosti o aktuálním společenském fenoménu v německy mluvících zemích z pohledu historického, kulturně-politického, sociologického, psychologického či filozofického (např. uprchlická krize, náboženská tolerance, genderová rovnováha, homosexualita aj.). Das Hauptziel des Faches ist die Entwicklung der interkulturellen und soziokulturellen Kompetenz der Studierenden. Die Studenten erwerben neue Kenntnisse über ein gesellschaftliches Phänomen in den deutschsprachigen Ländern aus der historischen, kultur-politischen, soziologischen, psychologischen bzw. philosophischen Hinsicht (z.B. Flüchtlingskrise, religiöse Toleranz, Gender-Freiheit, Homosexualität etc.)
Výstupy z učení
Ziele des Kurses: - Schaffung des Bewusstseins für Verantwortung beim Unterrichten von Kulturstudien im Fremdsprachenbereich - Entwicklung der interkulturellen und soziokulturellen Kompetenz - Kenntniserwerb über ein gesellschaftliches Phänomen in den deutschsprachigen Ländern aus der historischen, kultur-politischen, soziologischen, psychologischen bzw. philosophischen Hinsicht
Osnova
  • 1. Vymezení cílů semináře, požadavků k zápočtu a společná volba jednoho společenského fenoménu 2. Volba perspektivy vlastního pojetí daného fenoménu (historie, politologie, sociologie, psychologie) a zadání rešerší (zdroje, postupy apod.) 3.Reflexe dílčích výsledků rešerší a postupů 4.Představení daného společenského jevu z pohledu jednotlivých disciplín a následná diskuse 5.Evaluace semináře, sebereflexe studentů 1. Ziele und Anforderungen zum Zapocet werden festgelegt, das Thema wird gemeinsam gewählt 2. Historische Übersicht über das Fach & Wahl der Perspektiven für eigene Bearbeitung des Themas (Geschichte, Politologie, Soziologie, Psychologie); Quellen und Tipps fürs Recherchieren werden angeboten 3. Reflexion von Abläufen und partiellen Ergebnissen der Recherchen 4. Präsentation des Themas aus der Hinsicht einzelner Disziplinen und anschließende Diskussion 5. Evaluation des Seminars, Selbstevaluation der Studierenden
Literatura
  • -
  • KOSTKOVÁ, Klára. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 223 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 29. ISBN 978-80-210-6397-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6397-2013. Čítárna Munispace info
  • HERINGER, Hans Jürgen. Interkulturelle Kommunikation : Grundlagen und Konzepte. 3., durchgesehene Aufl. Tübingen: A. Francke, 2010. 240 s. ISBN 9783772083945. info
  • HOFSTEDE, Geert. Kultury a organizace. Software lidské mysli. Spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. LINDE. Praha, 2005. info
  • Developing intercultural competence in practice. Edited by Michael Byram - Adam Nichols - David Stevens. Clevedon: Multilingual matters, 2001. viii, 283. ISBN 1853595365. info
Výukové metody
vlastní rešerše, ústní prezentace mit PPT, diskuse Eigene Recherchen, mündliche Präsentation mit PPT, Diskussion
Metody hodnocení
Ústní prezentace výsledků vlastní rešerše k zadanému tématu (doprovozená PPT), písemný plán lekce Mündliche Präsentation der Ergebnisse aus eigener Recherche zum ausgewählten Thema (begleitet von PPT), schriftliche Didaktisierung
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
-
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/NJ_K200