NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 12 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Váňa, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_L101/Kombi01: Pá 5. 3. 13:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 19. 3. 13:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 9. 4. 13:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 23. 4. 13:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 7. 5. 13:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 21. 5. 13:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), P. Pytlík
NJ_L101/Prez01: Út 11:00–11:50 učebna 65, P. Pytlík
NJ_L101/Prez02: Čt 16:00–16:50 učebna 10, P. Váňa
Předpoklady
Předpokladem je znalost němčiny na úrovni B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studující zorientovat se v literárním textu (próza, lyrika, drama), umět popsat tento text, jeho části a jejich vzájemný vztah za použití základní odborné terminologie a vysledovat různé roviny literárního textu a umět je pojmenovat.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen a studentka schopna: - zorientovat se v literárním textu (próza, lyrika, drama), - umět popsat tento text, jeho části a jejich vzájemný vztah za použití základní odborné terminologie, - vysledovat různé roviny literárního textu a umět je pojmenovat.
Osnova
  • 0. Roviny literárního textu, literární komunikace (autor - text - čtenář - kontext) 1. Próza - vyprávění - čas - osoby - prostor 2. Drama 3. Lyrika 4. Stručný nástin literární teorie
Literatura
  • MARTINEZ, Matias a Michael SCHEFFEL. Einführung in die Erzähltheorie. 7. Aufl. München: C.H. Beck, 2007. 198 s. ISBN 9783406471308. info
Výukové metody
Seminář: četba primárních textů k analýze, četba a zpracování odborných textů ke studiu literatury, excerpty, prezentace, diskuse
Metody hodnocení
povinná účast a úkoly, prezentace (excerpty), závěrečná analýza
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/NJ_L101