NJ_M002 Didaktika pro učitele němčiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 12 hodin v kombinované formě. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Janík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M002/Kombi01: Pá 5. 3. 8:00–9:50 učebna 63, Pá 19. 3. 8:00–9:50 učebna 63, Pá 9. 4. 8:00–9:50 učebna 63, Pá 23. 4. 8:00–9:50 učebna 63, Pá 7. 5. 8:00–9:50 učebna 63, Pá 21. 5. 8:00–9:50 učebna 63, V. Janíková
NJ_M002/Prez01: Út 9:00–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), M. Janík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hauptziele: • Wissen über die Entwicklung der Kommunikativen Kompetenz erwerben • Kenntnisse über das aktuelle Konzept der soziokulturellen Dimension des Fremdsprachenunterrichts sowie über Wege und Methoden seiner erfolgreichen Anwendung in der pädagogischen Praxis erwerben, • Erwerb des für die Beurteilung des Fremdsprachenlehrbuchs und anderer Unterrichtsmaterialien erforderlichen Wissens und die Fähigkeit, diese Materialien zu erstellen, • Entwicklung der Reflektion von pädagogischer Praxis und Selbstreflexion, • Entwicklung von didaktischem Denken.
Výstupy z učení
Studierende sind fähig den aktuellen Ansatz zur Entwicklung von interkulturellen kommunikativen Kompetenz zu verstehen und seine Prinzipien im Sprachunterricht umzusetzen.
Osnova
 • 1. Hörverstehen (psycholinguistische Grundlagen, Aufgabentypologie, Materialien) 2. Leseverstehen (Lesekompetenz - Textkompetenz, Aufgabentypen) 3. Literarische Texte im FSU 4. Sprechen (Sprachhandlungen, kommunikative Situation, Aufgabentypen, Unterrichtsarrangement) 5. Schreiben (Schreibdidaktik, Textkompetenz, Textsorten, Aufgabentypen, kreatives Schreiben) 6. Kombinierte Fertigkeiten 7. Kulturelle Dimension des Fremdsprachenlernens 8) Lehrwerkbeurteilung
Literatura
  povinná literatura
 • Handbuch Fremdsprachenunterricht. Edited by Karl-Richard Bausch - Hans-Jürgen Krumm - Eva Burwitz-Melzer - Grit M. 6., völlig überarbeitete u. Tübingen: A. Francke Verlag, 2016. xxi, 692. ISBN 9783825286552. info
 • HENRICI, Gert. Studienbuch: Grundlagen für den Unterricht im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (und anderer Fremdsprachen) : eine Auswahl. Edited by Lutz Koster. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1986. 404 s. ISBN 3506787047. info
  doporučená literatura
 • WESTHOFF, Gerard J. Fertigkeit Lesen. Berlin: Langenscheidt, 1997. 176 stran. ISBN 9783468496639. info
 • DAHLHAUS, Barbara. Fertigkeit Hören. Berlin: Langenscheidt, 1994. 192 stran. ISBN 3468496753. info
  neurčeno
 • SCHATZ, Heide, Eva-Maria JENKINS, Gabriele NEUF-MÜNKEL a Regine ROLAND. Fertigkeit Sprechen : Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache : Teilbereich Deutsch als Fremdsprache. 1. Auflage. München: Klett-Langenscheidt, 2013. 208 stran. ISBN 9783126065047. info
 • Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Edited by Hans Barkowski - Hans-Jürgen Krumm. Tübingen: A. Francke Verlag, 2010. x, 370. ISBN 9783772083228. info
 • PADRÓS, Alicia a Markus BIECHELE. Didaktik der Landeskunde. Berlin: Langenscheidt, 2003. 159 s. ISBN 3468496435. info
 • KAST, Bernd a Eva-Maria JENKINS. Fertigkeit Schreiben. Berlin: Langenscheidt, 1998. 231 stran. ISBN 9783468496660. info
 • DUSZENKO, Maren. Lehrwerkanalyse. Berlin: Langenscheidt, 1994. 216 s. info
Výukové metody
interaktive Vorlesung, Diskussion, Präsentation
Metody hodnocení
Präsentation der Unterrichtsaktivitäten, Seminararbeit
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/NJ_M002