NJ_M100 Základy oborové didaktiky

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 12 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Miroslav Janík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NJP_UDI Úvod do didaktiky němčiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Die Vorlesung führt in das Studium des Faches Deutsch als Fremdsprache ein. Es werden folgende zentrale Themenbereiche erörtert: Fremdsprachendidaktik; Methoden des fremdsprachlichen Unterrichts; Bezugswissenschaften der Fremdsprachendidaktik; Fragen und Methoden der Sprachlehr-Sprachlernforschung, DaF-Didaktik.
Výstupy z učení
Am Ende des Kurses kennen die Studierenden Grundbegriffe der Fremdsprachendidaktik und sie sind in der Lage die Komplexität und Interdisziplinarität der Fremdsprachendidaktik zu verstehen.
Osnova
 • Fremdsprachendidaktik und ihre Bezugswissenschaften (Linguistik; Psycholinguistik; Pragmalinguistik; Literaturwissenschaft; Kulturwissenschaft; Pädagogik); Methoden des fremdsprachlichenunterrichts; DaF-Didaktik; Sprachlehr- und Sprachlernforschung
Literatura
  povinná literatura
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 175 s. ISBN 978-80-210-5035-8. info
 • EDMONDSON, Willis a Juliane HOUSE. Einführung in die Sprachlehrforschung. Vierte, überarbeitete Aufla. Basel: A. Francke, 2011. xx, 379. ISBN 9783825235994. info
  doporučená literatura
 • HUNEKE, Hans-Werner a Wolfgang STEINIG. Deutsch als Fremdsprache : eine Einführung. 5., neu bearb. und erw. Aufl. Berlin: Erich Schmidt, 2010. 306 s. ISBN 9783503122035. info
 • Handbuch Fremdsprachenunterricht. Edited by Karl-Richard Bausch - Herbert Christ - Hans-Jürgen Krumm. 5., gegenüber der vierten u. Tübingen: A. Francke, 2007. xviii, 655. ISBN 9783772082344. info
 • DIELING, Helga a Ursula HIRSCHFELD. Phonetik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt, 2000. 199 s. ISBN 9783468496547. info
 • Einführung in die Didaktik des Unterrichts : Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. Edited by Rainer Bohn - Claudia Riemer - Gert Henrici. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 1994. xiv, 273-5. ISBN 3871169587. info
 • HENRICI, Gert a Claudia RIEMER. Einführung in die Didaktik des Unterrichts : Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. Bd. 1. Edited by Rainer Bohn. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 1994. xiv, 271 s. ISBN 3-87116-954-42. info
 • HENRICI, Gert a Claudia RIEMER. Einführung in die Didaktik des Unterrichts : Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. Bd. 2. Edited by Rainer Bohn. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 1994. xiv, s. 27. ISBN 3-87116-957-91. info
 • MÜLLER, Bernd-Dietrich. Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung. Berlin: Langenscheidt, 1994. 119 s. ISBN 3468496729. info
Výukové metody
Vorlesung; Diskussion
Metody hodnocení
Schriftlicher Test, Seminararbeit
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: každý druhý týden v kombinované formě.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.