NJ_M305 Alternativní přístupy ve výuce cizích jazyků

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Marečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M305/01: každé liché pondělí 9:00–11:50 kancelář vyučujícího, P. Marečková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty po teoretické i praxeologické stránce s alternativními a inovativními přístupy ve výuce cizích jazyků.
Výstupy z učení
Studenti jsou na konci kurzu schopni kriticky reflektovat kvality či nedostatky alternativních a inovativních přístupů ve výuce cizích jazyků.
Osnova
  • - Přehled alternativních metod ve výuce cizích jazyků - Inovativní prvky či přístupy ve výuce cizích jazyků - Návštěva a reflexe alternativně či/a inovativně koncipované výuky
Literatura
  • KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. 2012. URL info
  • MLÝNKOVÁ, Radka. Alternativní metody ve výuce cizího jazyka u žáků s SPU i žáků intaktních. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Votobia, 2007. 470 s. ISBN 978-80-7220-306-2. info
  • RÝDL, Karel. Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori : učební pomůcka pro veřejnost. Praha: Public History, 1999. 63 s. ISBN 8090219373. info
  • MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 89 s. ISBN 8021015497. info
  • KRAMER, Rita. Maria Montessori : Leben und Werk einer großen Frau. Edited by Anna Freud, Translated by Gudrun Theusner-Stampa. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1983. 467 s. ISBN 3596256151. info
Výukové metody
domácí příprava, rešerše literatury, hospitace ve výuce
Metody hodnocení
kolokvium - docházka, domácí příprava a seminární práce zápočet - docházka, domácí příprava
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/NJ_M305