NJ_M306 Vzdělávací politika v Berlíně

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/2.7. 4 dny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít a dále interpretovat informace o vzdělávacích institucích v Berlíně a představit žákům, kteří se učí německy, hlavní město Německa inspirujícím způsobem.
Výstupy z učení
Am Ende dieses Kurses kann der Student/die Studentin Informationen über Bildungseinrichtungen und Alltagskultur in Berlin, der Hauptstadt von Deutschland, nutzen und weiter interpretieren.
Osnova
 • 1. fáze přípravy: osvojení si aktuálního pojmosloví a organizační práce 2. formou prožitkové pedagogiky získání informací o: - systému vzdělávacích institucí v Berlíně - hlavním městě Německa - hospitace ve vybraných školách - reálie města formou exkurse s průvodcem - debata o vzdělávací politice a aktuálních problémech ve školství s odborníky (v pedagogických institucích a také na půdě parlamentu) - poznání kulturního života města Vorbereitungsphase: Erwerb der aktuellen Terminologie und organisatorische Maßnahmen 2. In der Form der Erlebnispädagogik Informationen zu erhalten über: - Das System der Bildungseinrichtungen in Berlin - der Hauptstadt von Deutschland - Hospitationen an ausgewählten Schulen - Begleitete Exkursion durch die Stadt - Debatte über Bildungspolitik und aktuelle Fragen mit Bildungs-Experten (in Bildungseinrichtungen und auch am Reichstag) - kulturelle Erlebnisse
Literatura
  povinná literatura
 • Berlino 1:17 500 :pianta della citta : informazioni turistiche, indice stradale, mezzi di trasporto pubblici. Vienna: Freytag-Berndt u. Artaria, 2006. 1 mapa. ISBN 9783707906134. info
 • Berlin : Berlín : plán města 1:20 000. info
  doporučená literatura
 • Historische Stätten in Berlin : Historic places in Berlin (Souběž.). Edited by Richard Schneider. Berlin: Nicolai, 1991. 213 s. : i. info
 • Berlin fotografisch : Fografie in Berlin 1860-1982. Edited by Janos Frecot. Berlin: Berlinische Galerie, 1982. 244 s. ISBN 3886020630. info
 • Berlin Handbuch :das Lexikon der Bundeshauptstadt. Edited by Ernst Luuk - Horst Ulrich - Uwe Prell. Berlin: FAB Verlag, 1992. 1548 s. ISBN 3-927551-27-9. info
Výukové metody
die Exkusion
Metody hodnocení
aktive Teilnahme und Seminararbeit
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Exkurse se bude konat na jaře (pravděpodobně začátkem května). Cesta je hrazena formou zálohy, ubytování i ostatní výdaje (celodenní strava,příp. divadlo, městská týdenní jízdenka) se pokusíme uhradit zpětně podáním žádosti o stipendium. Pokud fakulta nepřispěje, budeme si hradit cestu i ubytování sami, ale letos (2018) škola přispěla bez problémů velkoryse. I kdyby to nevyšlo, v loňském roce to fungovalo s 15 účastnicemi a účastníky velmi dobře, i když si vše platili sami.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k periodicitě výuky: podle projektu.
Poznámka k četnosti výuky: jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/NJ_M306