NJ_M404 Didaktika dětské literatury

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jana Veličková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M404/01: Pá 16. 10. 10:00–11:50 učebna 55, Pá 13. 11. 10:00–11:50 učebna 55, Pá 11. 12. 10:00–11:50 učebna 55, J. Veličková
Předpoklady
Interesse an der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur.

Česky: Zájem o německy psanou literaturu pro děti a mládež.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf der Entwicklung der Fähigkeit, mit literatischen Texten im Unterricht zu arbeiten.

Česky: Cílem kurzu je rozvoj schopnosti pracovat s literárním textem ve výuce.
Výstupy z učení
Am Ende dieses Seminarzyklus verfügen die Studierenden über praktische Fertigkeiten in der Didaktisierung der kinder- und jugendliterarischen Texte im Unterricht.

Česky: Po absolvování předmětu bude student schopen pracovat ve výuce s texty německy psané literatury pro děti a mládež.
Osnova
  • Didaktisierung der deutschen Kinder- und Jugendliteratur nach den Gattungen: Märchen, Kinderlyrik, realistische Kindergeschichte, phantastische Geschichte, Bilderbuch, Comics, Lieder etc.
  • Česky: Didaktizace vybraných žánrů německy psané literatury pro děti a mládež: pohádky, lyrické žánry, realistické příběhy, fantastické příběhy, obrázkové knihy, komiksy, písničky a další.
Literatura
  • Sprache erleben und lernen mit Kinder- und Jugendliteratur I : Theorien, Modelle und Perspektiven für den Deutsch als Zweitsprachenunterricht. Edited by Ulrike Eder. Wien: Praesens, 2015. 240 stran. ISBN 9783706907804. info
  • Sprache erleben und lernen mit Kinder- und Jugendliteratur II : Theorien, Modelle und Perspektiven für den Deutsch als Fremdsprachenunterricht. Edited by Ulrike Eder. Wien: Praesens, 2015. 207 stran. ISBN 9783706908276. info
  • O'SULLIVAN, Emer a Dietmar RÖSLER. Kinder- und Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Stauffenburg, 2013. 229 stran. ISBN 9783860572979. info
  • KAST, Bernd. Jugendliteratur im kommunikativen Deutschunterricht. 1. Aufl. Berlin: Langenscheidt, 1985. 352 s. ISBN 3468494335. info
Výukové metody
Seminar

Česky: seminář
Metody hodnocení
Der Kurs kann nach eigener Wahl der Teilnehmer entweder mit einem „Zapocet“ oder einem „Kolokvium“ abgeschlossen werden. Für das "Zapocet" müssen die Studierenden einen deutschsprachigen Text für Kinder und Jugendliche nach eigener Wahl im Team didaktisieren, diese Didaktisierung mit dem Team im Seminar präsentieren und anschließend schriftlich festhalten. Da es sich um Teamarbeit handelt, muss in der schriftlichen Didaktisierung genau beschrieben werden, wie sich jedes Team-Mitglied an der Ausarbeitung der Didaktisierung beteiligt hat. Für das "Kolokvium" muss zusätzlich noch eine individuelle Seminararbeit zu einer Methode der Arbeit mit literarischen Texten im DaF-Unterricht ausgearbeitet werden. Aktive Mitarbeit im Kurs wird erwartet.

Česky: Kurz je dle vlastní volby možno ukončit buď zápočtem nebo kolokviem. ¨ Pro ukončení zápočtem studenti ve skupině připraví didaktizaci vybraného textu z oblasti německy psané literatury pro děti a mládež, tuto didaktizaci pak v semináři odprezentují a v písemné podobě odevzdají. Vzhledem k tomu, že se jedná o skupinovou práci musí být v písemné podobě didaktizace uvedeno, jak se který člen skupiny podílel na práci. Při ukončení kolokviem studenti kromě výše uvedeného vypracují ještě seminární práci k jedné z metod práce s literárními texty ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Očekává se aktivní účast na seminářích.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/NJ_M404