NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M503/01: Pá 23. 10. 12:00–13:50 učebna 64, Pá 20. 11. 12:00–13:50 učebna 64, Pá 18. 12. 12:00–13:50 učebna 64, A. Brychová
Předpoklady
! NJ_CLIL Metoda CLIL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Das Ziel des Seminars ist die Hauptmerkmale der CLIL_Methode beschreiben zu können und für das zweite Studienfach auch praktische Unterrichtsentwürfe projizieren und realisieren zu können. Cílem semináře je dokázat popsat hlavní znaky metody CLIL a pro druhý studijní obor vytvořit a realizovat výukový návrh.
Výstupy z učení
Der Student kann die Hauptmerkmale der CLIL_Methode beschreiben und für das zweite Studienfach auch praktische Unterrichtsentwürfe projizieren und realisieren.
Osnova
 • 1. koncept metody CLIL (Content and Language Integrated Learning – Společná výuka odborného předmětu a cizího jazyka) – cíle, obsahy, charakteristika metodických postupů 2. teoretická východiska CLIL z hlediska psychologie učení a teorie učení cizím jazykům 3. východiska CLIL z hlediska didaktiky cizích jazyků a pedagogiky 4. implementace CLIL do vyučovacího procesu (podmínky, předpoklady interdisciplinární spolupráce) 5. projektování konkrétních metodických postupů CLIL pro edukační praxi 6. realizace metodických postupů CLIL během pedagogické praxe na školách 7. rozbor výukových projektů
Literatura
  doporučená literatura
 • MEHISTO, Peeter, David MARSH a María Jesús FRIGOLS. Uncovering CLIL : content and language integrated learning in bilingual and multilingual education. Oxford: Macmillan Education, 2008. 238 s. ISBN 9780230027190. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana. CLIL. In Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií. 2011. info
 • KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. In Cudzie jazyky a kultúry v škole 7. 1. vyd. Nitra: PF UKF v Nitre, 2010. s. 28 - 31. ISBN 978-80-8094-775-0. info
 • SLEZÁKOVÁ, Ivana. Zkušenosti s použitím CLIL metody přivýuce na základní škole. In Moderní technologie ve výuce : sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: MSD, 2008. ISBN 978-80-7392-091-3. info
 • DOHNALOVÁ, Šárka. Metoda CLIL - Francouzský jazyk: Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií. In Metoda CLIL: Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií, číslo akreditace semináře: 10 161/2010-25-236. 2010. info
 • SLEZÁKOVÁ, Ivana. What is CLIL: V4 CLIL Conference. Budapest, 2006. ISSN 1801-9390. URL info
 • VOJTKOVÁ, Naděžda. Co je CLIL a proč jej zavádět do českých škol? Praha: Gnosis, 2010. URL info
  neurčeno
 • Manfred Wildhage, Edgar Otten. Praxis des bilingualen Unterrichts
 • DALTON-PUFFER, Christiane. Discourse in content and language integrated learning (CLIL) classrooms. Philadelphia: John Benjamins, 2007. xii, 330. ISBN 9789027219817. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova : příručka (nejen) pro učitele. Vydání 1. Praha: Triton, 2006. 263 stran. ISBN 8072548662. info
Výukové metody
zápočet: aktive Teilnahme am Seminar und Präsentation eigener CLIL-Unterrichtseinheit aktivní účast na semináři a prezentace návrhu výukové jednotky v metodě CLIL kolokvium: + Praxiserkundungsprojekt - Planung und Besprechung/ empirického šetření na téma metoda CLIL v praxi
Metody hodnocení
zápočet: abschließende individuelle Präsentation vom Unterrichtsentwurf / závěrečná individuální prezentace výukového návrhu kolokvium: + Praxiserkundungsprojekt / seminární práce na téma průzkum zkušenosti s metodou CLIL z praxe
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/NJ_M503