NJ_M710 Aktivizační metody ve výuce němčiny

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Marečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M710/01: Pá 20. 9. 14:00–15:50 učebna 64, Pá 18. 10. 14:00–15:50 učebna 64, Pá 22. 11. 14:00–15:50 učebna 64, P. Marečková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj metodicko-didaktické kompetence studentů. Na konci kurzu budou schopni svoji výuku na ZŠ obohatit o aktivizační prvky, a tím výuku učinit atraktivnější. Das Ziel des Faches ist die Entwicklung der methodisch-didaktischen Kompetenz der StudentInnen. Am Ende des Kurses sind die StudentInnen fähig ihren Unterricht um aktivierende Elemente zu bereichern, und ihn dadurch attraktiver zu machen.
Osnova
  • 1. Role pohybu v cizojazyčné výuce (teorie a praktické ukázky aktivit) 2. Koncentrační techniky v cizojazyčné výuce (teorie a praktické ukázky aktivit) 3. Metodicko-didaktické výstupy studentů 4. Evaluace kurzu a sebereflexe studentů 1. Die Rolle der Bewegung im Fremdsprachenunterricht (Theorie und praktische Beispiele) 2. Konzentrationstechniken im Fremdsprachenunterricht (Theorie und praktische Beispiele) 3. Methodisch-didaktische Auftritte der StudentInnen 4. Evaluation und Selbstreflexion der StudentInnen
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse v plénu, domácí příprava Theoretische Vorbereitung, Diskussion im Plenum, Hausarbeiten
Metody hodnocení
kolokvium - představení vlastní metodicko-didaktické jednotky s využitím aktivizačních prvků, seminární práce zápočet - představení vlastní metodicko-didaktické jednotky s využitím aktivizačních prvků, Kolloqium: Präsentation von eigener methodisch-didaktischen Einheit (mit Aktivierungselementen) und Seminararbeit. "Zápočet": Präsentation von eigener methodisch-didaktischen Einheit (mit Aktivierungselementen)
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/NJ_M710