NJ_M730 Jazykové krajiny ve výuce němčiny jako cizího jazyka

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 12 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M730/01: Pá 16. 10. 12:00–12:50 učebna 64, Pá 30. 10. 12:00–12:50 učebna 64, Pá 13. 11. 12:00–12:50 učebna 64, Pá 27. 11. 12:00–12:50 učebna 64, Pá 11. 12. 12:00–12:50 učebna 64, Pá 8. 1. 12:00–12:50 učebna 64, V. Janíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Im Seminar wird auf das Konzept der Linguistic Landscapes (Sprachlandschaften) und ihr sprachdidaktisches Potenzial inclusive Motivation beim Fremdsprachenlernen eingegangen. An praktischen Beispielen aus dem urbanen Raum Brno wird gezeigt, wie das sog. Linguistic landscaping als Unterrichtsmethode für das kulturelle Lernen im DaF-Unterricht genutzt werden kann.
Výstupy z učení
Der Student wird in der Lage sein; Linguistic Landscapes (Sprachlandschaften) zu charakterisieren; ihr fremdsprachendidaktisches Potenzial wahrzunehmen; linguistic landscaping in die unterrichtlichen Praxis umzusetzen
Osnova
 • 1. Linguistic Landscapes (Sprachlandschaften): Begiffsbestimmung 2. Linguistic Landscapes als Forschungsthema 2. Kategorisierung von Linguistic Landscapes 3. Linguistic Landscaping als Methode im Fremdsprachenunterricht 4. Methodisch-didaktische Ziele bei der Arbeit mit Linguistic Landscapes im Fremdsprachenunterricht
Literatura
  povinná literatura
 • JANÍKOVÁ, Věra a Camilla BADSTÜBNER-KIZIK. Linguistic Landscapes und Fremdsprachendidaktik. 1. vyd. Berlin et al.: Peter Lang, 2018. 359 s. Possener Beiträge zur Angewandten Linguistik, svazek 10. ISBN 978-3-631-77028-3. info
  doporučená literatura
 • JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscapes als Forschungsgebiet und sprachdidaktisches Potential. Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Wien: Univerzita J.E. Purkyně, 2017, roč. 11, č. 1, s. 123-140. ISSN 1802-6419. info
 • Linguistic landscapes und spot German an der Schnittstelle von Sprachwissenschaft und Deutschdidaktik. Edited by Maris Saagpakk. München: Iudicium, 2017. 190 stran. ISBN 9783862054992. info
 • Linguistic landscapes, multilingualism and social change. Edited by Christine Helot. Frankfurt am Main: Lang, 2012. 348 p. ISBN 9783653025767. info
Výukové metody
Theoretische Vorbereitung; Unterrichtsgespräch; (Gruppen)Projekt; Präsentationen
Metody hodnocení
Projekt; Präsentation
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/NJ_M730