NJ_P001 Překladatelský seminář 1 (úvod)

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_P001/01: Pá 6. 11. 12:00–13:50 učebna 12, Pá 4. 12. 12:00–13:50 učebna 12, Pá 15. 1. 12:00–13:50 učebna 12, P. Pytlík
Předpoklady
! NJ_PES1 Překl. sem. 1
Gute tschechische Sprachkenntnisse (Maturaniveau und höher, GERR C1); gute deutsche Sprachkenntnisse (v.a. Fertigkeit "Leseverstehen"); Minimalanforderung: Abgeschlossene Sprachprüfung Deutsch nach dem 2. Semester
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der Kurs macht die Hörer und Hörerinnen mit der Basistheorie der Übersetzungswissenschaft bekannt. Im Seminar werden einzelne Übersetzungstypen und Übersetzungsverfahren erörtert, die anhand eigener Übersetzungen erklärt werden.
Výstupy z učení
Nach Abschluss des Kurses können die Studierenden Übersetzungsarten benennen, grundlegende Übersetzungsterminologie beherrschen und kommunikative Übersetzungen kürzerer Texte formulieren.
Osnova
 • Theorie: Übersetzungswissenschaft und ihre Stellung in der Linguistik Typologie der Übersetzungen (intralinguale; zusammenfassende, erklärende; passive, aktive...)
 • Der Textinvariant
 • Die Äquivalenz als das zentrale Thema der Translatologie Grundsätze des Übersetzungsverfahrens
 • Übersetzungsübungen:
 • intersemiotische Übersetzung, intralinguale Ü., zusammenfassende Ü., erklärende Ü.; Ü. der Aufschriften und Zeitungsartikel
Literatura
  povinná literatura
 • KNITTLOVÁ, Dagmar, Bronislava GRYGOVÁ a Jitka ZEHNALOVÁ. Překlad a překládání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2010. 291 s. ISBN 9788024424286. info
  doporučená literatura
 • REISS, Katharine. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft :Wiener Vorlesungen. Edited by Mary Snell-Hornby - Mira Kadric. 2. Aufl. Wien: WUV - Universitätsverlag, 2000. 132 s. ISBN 3-85114-232-2. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 2. dopl. vyd. Praha: Panorama, 1983. 396 s. info
 • LEVÝ, Jiří. České teorie překladu. Edited by Jiří Honzík. Vyd. 2., (rozdělené do dvo. Praha: Ivo Železný, 1996. 323 s. ISBN 8023728393. info
 • LEVÝ, Jiří. Úvod do teorie překladu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 109 s. info
Výukové metody
Seminar - Diskussion über übersetzte Texte
Metody hodnocení
Zápočet: Teilnahme an allen drei Einheiten (Anwesenheitskontrolle!); Präsentation von unabhängig erstellten, vollständig verfassten Übersetzungen; Kolokvium: Teilnahme an allen drei Einheiten (Anwesenheitskontrolle!); Präsentation von unabhängig erstellten, vollständig verfassten Übersetzungen; Übermittlung der zugewiesenen Übersetzung an das Einreichungsbüro in   IS und deren positive Bewertung
Informace učitele
Die Teilnahme an Kursen hängt von einer regelmäßigen Vorbereitung ab, dh einer vollständigen schriftlichen Ausarbeitung der Übersetzung!
Hinweis: Der Unterricht findet in drei Einheiten pro Semester statt, die Teilnahme ist in allen Einheiten obligatorisch. Die Einheiten können in keiner Weise ersetzt werden, der Kurs kann nicht einzeln abgeschlossen werden. Aufgaben für einzelne Einheiten sind im Lehrplan aufgeführt.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti 1. ročníku bakalářských studií NEZAPISUJÍ! Výuka probíhá v pátek.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/NJ_P001