NJ_P100 Zprostředkování komunikace - jazyková mediace

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Marečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_P100/Kombi01: Pá 1. 3. 18:00–19:50 učebna 59, Pá 15. 3. 18:00–19:50 učebna 59, Pá 26. 4. 18:00–19:50 učebna 59, P. Marečková
NJ_P100/Prez01: každé liché úterý 12:00–13:50 učebna 65, P. Marečková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Die StudentInnen - gewinnen Kenntnisse über die grundlegenden Prinzipien der interkulturellen Sprachmittlung als weiterer Kompetenz - sind am Ende des Kurses fähig zwischen dem formellen und informellen Übersetzung (Sprachmittlung) zu unterscheiden - erwerben Techniken der Sprachmittlung - entwickeln ihre kommunikative und interkulturelle Kompetenz Studenti - získají vědomosti o základních principech jazykové a interkulturní mediace jako další řečové dovednosti - jsou na konci kurzu schopni rozlišovat mezi formálním a neformálním překladem (jazykovou mediací) - osvojí si základní techniky jazykové mediace - rozšíří si své komunikativní a interkulturní kompetence
Osnova
  • 1. Interkulturelle Sprachmittlung (Definition, Begriffsklärung), Text als Kulturträger 2. Unterschiede zwischen Übersetzen - Dolmetschen - Sprachmittlung 3. Techniken der Sprachmittlung - Paraphrasieren, Zusammenfassen etc. (Einführung) 4. Techniken-Training 5. Abschlusstest 6. Evaluation des Kurses und Selbstreflexion der StudentInnen 1. Jazyková a interkulturní mediace (definice, vysvětlení základních pojmů), text jako nositel kulturních informací 2. Rozdíly mezi překladem - tlumočením - jazykovou mediací 3. Techniky jazykové mediace - parafrázování, shrnutí etc.) - úvod 4. Nácvik technik 5. Závěrečný test 6. Evaluace kurzu a sebereflexe studentů
Literatura
  • KNITTLOVÁ, Dagmar, Bronislava GRYGOVÁ a Jitka ZEHNALOVÁ. Překlad a překládání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2010. 291 s. ISBN 9788024424286. info
Výukové metody
Theoretische Vorbereitung, Diskussion, Hausübungen teoretická příprava, diskuze, domácí příprava
Metody hodnocení
Abschlusstest, Minimalgrenze liegt bei 60 %. závěrečný test, minimální hranice úspěšnosti je 60 %.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka..
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/NJ_P100